مکانیسم دفاعی جا به جایی، ساز و کار مکانیسم جا بجایی چیست؟

مکانسیم دفاعی جا به جایی چیست و چگونه عمل می کند؟ جا به جایی از انواع ساز و کارهای دفاعی می باشد که برای اولین بار توسط زیگموند فروید در نظریه روانکاوی بیان شد.

در این مکانیسم فرد تلاش می کند تا هیجانات و احساسات ناخوشایندی که در او ایجاد می شود از طریق منبع اصلی منحرف کرده و به سمت دیگر که خطر کمتری دارد هدایت کند.

در ادامه این مطلب به تعریف دقیق تری از مکانیسم دفاعی جا به جایی می پردازیم و برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مطلب را انتها مورد مطالعه قرار دهید تا به آگاهی جامعی در این زمینه برسید.

مکانیسم دفاعی جا به جایی، آشنایی با ساز و کارهای دفاعی

همه افراد زمانی که دست خوش امیال و احساسات ناخوشایند قرار می گیرند برای رفع اضطراب و استرس هایشان راهبرد هایی را در نظر می گیرند.

برخی از این راهبرد ها در سطح خود آگاه و کاملا هوشیارانه انجام می شود که به آن ها راهکارهای مقابله با استرس گفته می شود و بعضی از راهکارها بدون هشیاری فرد و به صورت خودآگاه در او ایجاد می شود و فروید در نظریه خود به این راهبردها مکانسیم دفاعی می گوید.

مکانیسم دفاعی جا به جایی چیست؟

گاهی اوقات افراد درگیر امیال و تکانه هایی می شوند که به طور مستقیم نمی توانند آن را بیان کنند زیرا می دانند که برای آن ها پیامد های ناخوشایندی به همراه خواهد داشت، در این شرایط امکان آن وجود دارد که به صورت ناخودآگاه امیال و تکانه های خود را به سمت دیگر هدایت کنند.

این تغییر جهت معمولا باعث خواهد شد تا تهدید کمتری در ابراز کردن تمایلات ناخودآگاه آن ها اتفاق بیفتد.

برای مثال زنی را در نظر بگیرید که همسری پرخاشگر دارد اما قادر نیست خشم خود را نشان دهد و به طور ناخودآگاه خشمش را به سمت کودکش معطوف می کند، مسلما پرخاشگری معطوف به کودک نسبت به مقابله به مثل به همسر برای فرد خطر کمتری خواهد داشت.

مکانیسم همانند سازی فرافکنانه

نتایج پژوهش ها در مورد مکانیسم دفاعی جا به جایی

نتایج پژوهش هایی که در مورد مکانیسم دفاعی بدن به وجود می آید نتایج های مختلفی را نشان می دهد، برای مثال پژوهشی که در سال ۱۹۹۹ توسط بامیستر و همکارانش بر روی انواع مکانیسم دفاعی انجام شد توانست شواهد قوی از وجود مکانیسم دفاعی جا به جایی به دست آورد.

با این وجود تحقیقاتی که جدیدتر انجام می شود نتایج متفاوت تری را در این زمینه به وجود می آورد. مثلا در سال ۲۰۱۵ میلادی پژوهشی در مورد مکانیسم دفاعی جابه جایی توسط سان، کیم و همکارانش انجام شده است.

نتایجی که در این پژوهش به دست می آید نشان می دهد که برانگیختگی جسمانی و هیجانی در انسان قابلیت جا به جایی از یک موقعیت به موقعیت دیگری خواهد داشت.

مکانیسم دفاعی جا به جایی

برای مثال افرادی که در بسیاری از موقعیت ها می توانند خشم و ناراحتی خود را کنترل کنند و آن را ابراز نکنند و این احساسات را در خودشان نگه می دارند و در موقعیتی که ابراز احساسات برای آن ها عواقب کمتری دارد تا حدی زیادی شرایط آن محیا می باشد تا هیجانات خودشان را نشان دهند.

همچنین پژوهش هایی که در مورد اثرات استفاده از مکانیسم دفاعی جا به جایی انجام می شود نشان می دهد که این مسئله می تواند سلامت جسم و ذهن انسان را تقویت کند زیرا از سرکوب کردن بیش از حد جلوگیری می کند و اجازه می دهند عواطف از طریقی که خطرات کمتری برای او دارد نشان داده شوند.