مکانیسم دفاعی شوخ طبعی، شوخ طبعی چگونه به عنوان مکانیسم عمل می کند؟

آیا تا کنون در مورد مکانیسم دفاعی شوخ طبعی اطلاعاتی دارد یا با کمک آن به نتیجه ای رسیده اید؟

براساس نظر روان کاوان شوخی طبعی شاید امری ساده و گذرا باشد اما بر روی ساختار روان انسان تاثیر خوب و مثبتی بر جای می گذارد.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی

بر اساس نظر آن ها شوخ طبعی می تواند یک نوع مکانیسم دفاعی بدن باشد و جنبه های منفی و آزار دهنده رویدادهای پیرامون را از فرد دور کند و او را در برابر استرس و اضطراب هایی که وارد می شود حفظ نماید و از موضوعات تنش زا دور کند.

در ادامه این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد مکانیسم شوخ طبعی می پردازیم تا در این زمینه اطلاعات شما افزایش یابد.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی، آشنایی با مکانیسم های دفاعی

برای آن که بتوانید با مکانیسم دفاعی شوخ طبعی آشنا شوید و شوخ طبعی را به عنوان یک مکانیسم دفاعی بشناسید و بهتر آن را درک کنید ابتدا باید با مفاهیمی مانند مکانیسم دفاعی بدن آشنا شوید این مفهوم برای اولین بار در نظریه روان کاوی زیگموند فروید مطرح شد.

فروید بر این باور می باشد که ناخودآگاه انسان در برابر استرس ها و اضطراب ها و تنش های به وجود آمده از او محافظت می کند و همچنین ناخودآگاه از روش ها و راهبردهای متفاوتی استفاده می کند که یکی از آن ها مکانیسم های دفاعی می باشند که نقش بسیاری در این زمینه دارند.

به عبارت دیگر ساز و کارهای دفاعی رفتارهایی هستند که از انسان در برابر افکار، عواطف و تمایلات ناخوشایند مراقبت می کنند و به این احساسات و عواطف ناخوشایند اجازه نمی دهند که وارد پردازش خودآگاه فرد شوند و اختلالاتی را برای او ایجاد کنند.

به همین دلیل روانشناس فروید و روان کاوان پسا فرویدی مکانیسم های دفاعی مختلفی را شناسایی کرده اند که یکی از آن ها مکانیسم شوخ طبعی می باشد.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی چیست؟

فروید بر روی شوخی ها تاکید زیادی دارند و بسیار آن ها مفید می داند زیرا او معتقد است که در بسیاری از شوخی ها مفاهیم ناخودآگاهی پنهان شده است.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی

افرادی که حس شوخ طبعی دارند برای آن ها مانند مکانیسم دفاعی عمل می کند و به کمک حس شوخ طبعی فرد می تواند جنبه های منفی و ناخوشایند وقایع را نادیده بگیرد و به جنبه های مثبت و خنده دار توجه کند.

در اکثر طنزهای به وجود آمده وقایع دردناکی پنهان می باشد که بسیاری از افراد تلاش می کنند تا هیجان زده شوند و از طریق خنده از مواجه شدن با صحنه های دردناک دوری کنند.

مکانیسم همانند سازی فرافکنانه

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی در زندگی روزمره

تنها در آثار طنز پردازان و اشخاص هنری نباید به دنبال مکانیسم دفاعی شوخ طبعی باشید و شوخ طبعی را تنها در فیلم ها و سریال ها نباید دنبال کنید بلکه بسیاری از افراد شوخ طبع هستند و در زندگی روزمره و عادی شان از این مکانیسم استفاده می کنند.

برای مثال همه شما شنیده اید که با موضوعات اجتماعی و تاسف باری مانند گرانی یا معضلات دیگر اجتماعی، جوک هایی را می سازند و طنز های جذابی را بیان می کنند و به آن ها می خندند.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی

خندیدن به این جوک ها باعث می شود تا فرد به صورت عمیق با رویداد های آزار دهنده برخورد نکند و آرامش خود را در این مواقع تا حدودی حفظ کند و در سطح روانی تنش و اضطراب کمتری را تجربه نماید و در موضوعاتی که افراد سعی می کنند ابعاد ناراحت کننده و استرس آور آن را نادیده بگیرند و از طریق طنز پردازی تنش های به وجود آمده را کاهش دهند.

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی

در این هنگام می توان گفت که نشانه هایی از مکانیسم دفاعی شوخ طبعی در  فرد وجود دارد و برای مقابله با تنش و استرس از این روش استفاده می کند.