۱۰ نکته طلایی برای موفقیت پدر و مادر خوانده

مشاورانه-صدا-صوتی روانشناسی

پاداش دادن برای پدر و مادر خوانده می تواند یک گام خوب باشد ولی چالش هایی به همراه دارد.

یادگیری زندگی و ارتباط خوب به عنوان یک خانواده جدید زمان بر می باشد.

در اینجا چند نکته برای موفقیت پدر و مادر وجود دارد.

به فرزندان خود گوش کنید، آنان نیازمند توجه فردی شما هستند.

هنگامی که خانواده متحد به دو خانواده مجزا تبدیل شود، کودکیِ کودکان نابود شده و یا نادیده گرفته می شوند.

سعی نکنید آنان را به برقراری ارتباط مجبور کنید، زمان لازم برای پیشرفت در ارتباط را به فرزندانتان هدیه بدهید.

شما در حال ایجاد روابط جدید هستید، نه جایگزین کردن آنها.

کار گروهی کودکان و پدر و مادر خوانده

مهم است که شما از روش شریک جدیدتان برای تعامل با کودکان حمایت کنید.

برخورد با مسائل انضباطی با هم و هماهنگی در نحوه برخورد با تمام فرزندان باید یکسان باشد.

بحث های آزاد را تشویق کنید.

کودکان باید فرصتی برای ابراز نارضایتی و نگرانی خود در مورد مسائل زندگی جدید داشته باشند، آنها را تشویق کنید که این کار را در مقابل اعضای خانواده دیگر انجام دهند.

10 نکته طلایی برای بهترین والدین بودن

احترام به حریم خصوصی کودکان

یکی از مهمترین نکات از بین ۱۰ نکته طلایی برای بهترین والدین بودن، احترام به حریم خصوصی کودکان است.

اطمینان حاصل کنید که هر کودک زمانی را به خود اختصاص می دهد.

تدارکات جدید به این معنی است که آنها باید یک اتاق خواب را با یک خواهر دیگر به اشتراک بگذارند، مطمئن شوید که آنها تنها در اتاق خود می توانند زمان خود را صرف کنند و حریم خصوصی خود را دارند.

ایجاد سنت های جدید وقتی دو خانواده در یک خانه جدید جمع می شوند، قوانین و چهارچوب های جدید باید از ابتدا مورد بحث قرار گیرد.

خوب است با شریک سابق خود و شریک فعلی خود  در مورد کودکان صحبت کنید.

همیشه تعامل با والدین دیگر را انجام دهید به خصوص زمانی که کودکان مدتی کنار آنان زندگی می کنند.

در مورد آنچه که می توانید به دست آورید واقع بینانه باشید.

والدین باید در هنگام تشکیل یک خانواده جدید مراقب خود باشند.

زمان برای یکدیگر بگذارند.

از یک مشاوره کودک مورد اعتماد و با تجربه کمک بگیرید.

هر زمانی که از منزل خارج می شوید، یکی از بچه های بزرگتر مسئول بچه های دیگر شود.

پرداخت هزینه برای پرستار بچه ممکن است هزینه های مالی برای شما به همراه داشته باشد.

اجازه دهید در هنگام شب همه بتوانند حرف بزنند و انعطاف پذیر باشید.

منبع : فروم مشاور کو


دندان درآوردن نوزاد
نورفیدبک در کودکان