اختلال ADHD می تواند ادامه دادن به امور را دشوار کند، به ویژه وظایف پیچیده ای که نیاز به سازماندهی، برنامه ریزی و تمرکز پایدار دارند. اما کارهای زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا به خودتان کمک کنید علائم را مدیریت کنید و متمرکز بمانید.

اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در مدرسه

اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در مدرسه آشوب به پا می کند؟

آزمایشات و تشخیص اختلال کم توجهی و بیش فعالی

آزمایشات و تشخیص اختلال کم توجهی و بیش فعالی

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان

اختلال کم توجهی و بیش فعالی در کودکان

حتما والدین فرزندان بیش فعال و اختلال کم توجهی بخوانند

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان

دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه

آموزش حرفه ای با دانش آموزان بیش فعال و اختلال کمبود توجه

اعتیاد و بیش فعالی

آیا داروهای بیش فعالی اعتیادآور است؟

مدت زمان درمان بیش فعالی

مدت زمان درمان بیش فعالی از نظر متخصص

تکنیک هاییکاهش عدم تمرکز و حواس پرتی

تکنیک هایی برای خداحافظی با عدم تمرکز و حواس پرتی

اختلال بیش فعالی کودک در مدرسه

اختلال بیش فعالی کودکان

با کودک بیش فعال چه کنیم؟ راه درمان بیش فعالی کودکان

با کودک بیش فعال چه کنیم؟ راه درمان بیش فعالی کودکان

بیش فعالی و درمان نوروفیدبک برای کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان

بیش فعالی و درمان نوروفیدبک برای کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان