مکانیسم های دفاعی فرآیندهای ناخودآگاهی هستند که به افراد کمک می کنند تا از احساسات ناخوشایند مانند اضطراب و استرس محافظت کنند. این مکانیسم ها می توانند به افراد کمک کنند تا با چالش های زندگی کنار بیایند، اما اگر بیش از حد استفاده شوند، می توانند مشکلاتی ایجاد کنند.

انواع مکانیسم های دفاعی

انواع مختلفی دارند، از جمله:

 • انکار: انکار به این معناست که فرد وجود یک واقعیت یا احساس را انکار می کند.
 • فرافکنی: فرافکنی به این معناست که فرد احساسات یا ویژگی های خود را به دیگران نسبت می دهد.
 • واپس رانی: واپس رانی به این معناست که فرد احساسات یا خاطرات ناخوشایند را از ذهن خود پاک می کند.
 • تصعید: تصعید به این معناست که فرد انرژی اضطراب یا استرس را در فعالیت های سالم هدایت می کند.
 • سوگیری انتخابی: سوگیری انتخابی به این معناست که فرد فقط به اطلاعات یا تجربیات مثبت توجه می کند.
 • تقدس سازی: تقدس سازی به این معناست که فرد یک شخص یا شیء را بیش از حد ارزش می گذارد.
 • مسخ واقعیت: مسخ واقعیت به این معناست که فرد واقعیت را به گونه ای تحریف می کند که با نیازهای او سازگار باشد.

چگونه مکانیسم های دفاعی کار می کنند؟

به طور ناخودآگاه عمل می کنند و معمولاً از آگاهی فرد پنهان هستند. این مکانیسم ها به افراد کمک می کنند تا با احساسات ناخوشایند مانند اضطراب و استرس کنار بیایند.

مزایای مکانیسم های دفاعی

می توانند مزایایی داشته باشند، از جمله:

 • کاهش اضطراب و استرس:  می توانند به افراد کمک کنند تا با احساسات ناخوشایند کنار بیایند و احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
 • حفظ عزت نفس:  می توانند به افراد کمک کنند تا عزت نفس خود را حفظ کنند و از انتقاد یا قضاوت دیگران جلوگیری کنند.
 • مدیریت روابط: می توانند به افراد کمک کنند تا روابط خود را با دیگران مدیریت کنند و از درگیری جلوگیری کنند.

معایب

اگر مکانیسم ها بیش از حد استفاده شوند، می توانند مشکلاتی ایجاد کنند، از جمله:

 • مشکلات بین فردی:  می توانند باعث سوء تفاهم و مشکلات بین فردی شوند.
 • اختلال در عملکرد: می توانند بر عملکرد فرد در مدرسه، محل کار یا زندگی شخصی تأثیر منفی بگذارند.
 • اختلالات روانی: استفاده بیش از حد از مکانیسم های دفاعی می تواند منجر به اختلالات روانی مانند اختلالات اضطرابی یا افسردگی شود.

چگونه از مکانیسم های دفاعی خود آگاه شویم؟

برای اینکه بتوانید از مکانیسم های  خود آگاه شوید، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • خودآگاهی: به احساسات و افکار خود توجه کنید و ببینید چگونه آنها را مدیریت می کنید.
 • بازخورد از دیگران: از دوستان، اعضای خانواده یا درمانگر خود بخواهید که در مورد نحوه واکنش شما به موقعیت های مختلف به شما بازخورد دهند.
 • یادگیری در مورد مکانیسم های دفاعی: با مطالعه در مورد، می توانید آنها را در خود و دیگران شناسایی کنید.

نتیجه گیری

مکانیسم های دفاعی فرآیندهای ناخودآگاهی هستند که به افراد کمک می کنند تا با احساسات ناخوشایند کنار بیایند. این مکانیسم ها می توانند مزایایی داشته باشند، اما اگر بیش از حد استفاده شوند، می توانند مشکلاتی ایجاد کنند.

مکانیسم همانند سازی فرافکنانه

مکانیسم همانند سازی فرافکنانه | تعریف همانند سازی فرافکنانه از زبان فروید

مکانیسم دفاعی تثبیت

مکانیسم دفاعی تثبیت | آسیب های تثبیت در هر کدام از مراحل رشد روانی

مکانیسم دفاعی پیش بینی

مکانیسم دفاعی پیش بینی | تعریف مکانیسم پیش بینی و ارتباط آن با اضطراب

مکانیسم دفاعی ریاضت طلبی

مکانیسم دفاعی ریاضت طلبی | مکانیزم ریاضت طلبی چطور عمل می کند؟

مکانیسم همانند سازی

مکانیسم همانند سازی | چگونه با مکانیسم همانند سازی الگوبرداری می کنیم؟

مکانیسم دفاعی جا به جایی

مکانیسم دفاعی جا به جایی | ساز و کار مکانیسم جا بجایی چیست؟

مکانیسم دفاعی والایش

مکانیسم دفاعی والایش | راه های کسب مکانیسم والایش

مکانیسم دفاعی تجزیه

مکانیسم دفاعی تجزیه | مکانیزم تجزیه در کدام موقعیت ها بیشتر استفاده می شود؟

 

مکانیسم دفاعی باطل سازی

مکانیسم دفاعی باطل سازی | باطل سازی چگونه بر رفتار فرد تاثیر می گذارد؟

مکانیسم دفاعی پسرفت

مکانیسم دفاعی پسرفت | آدم ها با پسرفت چطور از خود محافظت می کنند؟

مکانیسم تحریف

مکانیسم تحریف | به جای مکانیسم دفاعی تحریف چه روشی باید به کار برد؟

مکانیسم سرکوب

مکانیسم سرکوب | چرا مکانیزم سرکوب در نهایت موجب آسیب می شود؟

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی

مکانیسم دفاعی شوخ طبعی | شوخ طبعی چگونه به عنوان مکانیسم عمل می کند؟

مکانیسم دفاعی جبران

مکانیسم دفاعی جبران | مزایا و معایب استفاده از مکانیزم جبران

مکانیسم انکار چیست؟ چرا نباید از مکانیسم انکار دائم استفاده کرد؟

درون فکنی

مکانیسم دفاعی درون فکنی چه آسیب هایی می زند؟