رفتار از نظر روانشناسی، مجموعه‌ای از حرکات و واکنش‌های یک موجود زنده است که در پاسخ به محرک‌های محیطی یا درونی انجام می‌شود. رفتار انسان، پیچیده‌ترین رفتار در میان موجودات زنده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، محیط و یادگیری قرار دارد.

انواع رفتار

رفتار انسان را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • رفتار ارادی: رفتاری است که شخص به‌طور آگاهانه و با اختیار خود انجام می‌دهد.
 • رفتار غیرارادی: رفتاری است که خارج از کنترل آگاهانه شخص انجام می‌شود.

رفتار غیرارادی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • رفتار غریزی: رفتاری است که از طریق ژن‌ها به فرد منتقل می‌شود و نیازی به یادگیری ندارد.
 • رفتار آموخته شده: رفتاری است که در طول زندگی فرد از طریق تجربه و یادگیری شکل می‌گیرد.

عوامل مؤثر بر رفتار

عوامل مختلفی بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارند که عبارتند از:

 • ژنتیک: ژن‌ها، نقش مهمی در تعیین ویژگی‌های رفتاری انسان دارند.
 • محیط: محیط، از جمله خانواده، مدرسه، دوستان و جامعه، تأثیر زیادی بر رفتار انسان دارد.
 • یادگیری: یادگیری، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتار انسان است.
 • شخصیت: شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری و فکری است که یک فرد را از دیگران متمایز می‌کند.
 • عوامل روانی: عوامل روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت نیز می‌توانند بر رفتار انسان تأثیر بگذارند.

رفتار از دیدگاه روانشناسی

روانشناسی، علمی است که به مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی انسان می‌پردازد. روانشناسان، رفتار انسان را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. برخی از مهم‌ترین نظریه‌های روانشناسی در مورد رفتار عبارتند از:

 • نظریه شرطی‌سازی کلاسیک: این نظریه، توسط ایوان پاولوف ارائه شد. بر اساس این نظریه، پاسخ‌های غیرارادی، مانند ترشح بزاق، می‌توانند با شرطی‌سازی به محرک‌های جدیدی تعمیم داده شوند.
 • نظریه شرطی‌سازی عاملی: این نظریه، توسط ب. اف. اسکینر ارائه شد. بر اساس این نظریه، رفتارهای ارادی، تحت تأثیر تقویت‌ها و مجازات‌ها قرار می‌گیرند.
 • نظریه یادگیری اجتماعی: این نظریه، توسط آلبرت بندورا ارائه شد. بر اساس این نظریه، انسان‌ها می‌توانند رفتارهای جدید را با مشاهده رفتار دیگران یاد بگیرند.

اهمیت مطالعه رفتار از نظر روانشناسی

مطالعه رفتار، برای درک بهتر انسان و تعاملات اجتماعی او ضروری است. روانشناسان، با مطالعه رفتار انسان، می‌توانند به درمان مشکلات روانی و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کنند.

 

بسط و گسترش

در بخش انواع رفتار، به رفتار غریزی و آموخته شده اشاره شد. در اینجا به برخی از مثال‌های رفتار غریزی انسان می‌پردازیم:

 • گریه کردن: گریه کردن، یک رفتار غریزی است که برای نشان دادن ناراحتی یا درد استفاده می‌شود.
 • خندیدن: خندیدن، یک رفتار غریزی است که برای نشان دادن شادی یا رضایت استفاده می‌شود.
 • شیر خوردن: شیر خوردن، یک رفتار غریزی است که برای تغذیه نوزادان استفاده می‌شود.
 • راه رفتن: راه رفتن، یک رفتار غریزی است که برای حرکت انسان در فضای سه بعدی استفاده می‌شود.

عوامل مؤثر بر رفتار

در بخش عوامل مؤثر بر رفتار، به عوامل مختلفی اشاره شد که بر رفتار انسان تأثیر می‌گذارند. در اینجا به برخی از عوامل مؤثر بر رفتار ارادی انسان می‌پردازیم:

 • انگیزه: انگیزه، یک عامل مهم در تعیین رفتار ارادی انسان است. انگیزه، می‌تواند از عوامل مختلفی مانند نیازها، خواسته‌ها و اهداف فرد ناشی شود.
 • شناخت: شناخت، به مجموعه اطلاعات و دانشی که فرد در اختیار دارد، اشاره دارد. شناخت، می‌تواند بر تصمیم‌گیری و رفتار انسان تأثیر بگذارد.

سخن پایانی

رفتار، یکی از ویژگی‌های اساسی انسان است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. مطالعه رفتار، به ما کمک می‌کند تا انسان را بهتر درک کنیم و تعاملات اجتماعی خود را بهبود ببخشیم.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD)

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) مرگبار است

صداقت و راست گویی

تفاوت جالب صداقت و راستگویی که کسی نمیداند

پرخاشگری

آیا میدانید پرخاشگری چیست؟

دروغگویی

والدین ناخواسته فرزندان را دروغگو می کنند

علت دروغگویی

علت دروغگویی | از نظر روانشناسی چرا دروغ می گوییم؟

برخورد با آدم دروغگو

چگونگی برخورد با آدم دروغگو

دروغگویی در دوره نامزدی - روغگویی نامزد

دروغگویی در دوره نامزدی

راهکارهای طلایی درمان اختلال پرخاشگری -باورهای غلط در معنی پرخاشگری

راهکارهای طلایی درمان اختلال پرخاشگری

علت پرخاشگری و بی صبری - فرقش با شجاعت علت پرخاشگری

علت پرخاشگری و بی صبری

انواع پرخاشگری در روانشناسی - پرخاشگری چیست

پرخاشگری چیست و انواع پرخاشگری در روانشناسی pdf