افراد زیادی در دنیا درگیر اختلال روانی هستند که از طریق مشاوره روانشناسی قابل درمان است. از اسم این اختلالت نترسید چون ۷۰درصد امریکایی ها افسردگی و ۷۰درصد ایرانیان اضطراب دارند.  اختلال روانی مشکلات هستند که در دنیای کنونی افراد بسیار زیادی را درگیر خود نموده اند به صورت کلی باید گفت که بیماریها روانی اختلالاتی هستند که بر رفتار و نحوه تفکر فرد بسیار تأثیرگذار بوده و سبب ایجاد عدم آرامش و ناراحتی در فرد مبتلا به خود می گردند.

اصلا نگران نباشید مرکز مشاوره مشاورانه ۲۴ ساعته در کنار شماست

انواع اختلال روانی در مشاوره روانشناسی

اگر بخواهیم انواع اختلال روانی را مورد بررسی قرار دهیم باید اختلالاتی مانند: