ازدواج با فرد وسواسی

تصور کنید که شما در حال سپری کردن دوران نامزدی با شریک عاطفی خودتان هستید.

در این دوران متوجه می شوید که نامزد شما بسیار فرد مسئولیت پذیر، منضبط و دقیقی است و شیوه ی ارتباطی بسیار رسمی دارد.

ازدواج با فرد وسواسی شدنی است یا نه؟

در ابتدا ممکن است چنین فردی به نظر شما شخصی جنتلمن به نظر برسد که همان مرد رویاهای شماست و شما از بودن با چنین شخصی بسیار احساس لذت می کنید.

ولی به مرور و با گذشت زمان احساس می کنید کمی شرایط برایتان سخت می گذرد.

چون زمانی که از نامزدتان خواستید در انجام کاری به او کمک کنید او مردد بود و در نهایت مخالفت کرد چون معتقد بود کسی به اندازه ی خودش نمی تواند از پس این کار بر بیاید.

طی ملاقات هایی که با نامزدتان داشتید متوجه شدید او خیلی سخت در رستوران احساس راحتی می کند و بیش از حد به نظافت و تمیزی رستوران اهمیت می دهد.

به طوری که گاهی  به قصد پیدا کردن رستوران مناسبی، ساعت ها در خیابان ها پرسه می زند.

او به شدت به زمان حساس است و اگر زمانی شما سر ساعت مقرر بر سر قرار حاضر نباشید او عصبی و مضطرب می شود و این حالت به خوبی از چهره ی او نمایان است.

در این لحظه است که شما احساس می کنید اوضاع برایتان سخت می گذرد و ممکن است در انتخاب خود مردد شوید.

ولی در چنین شرایطی نیاز است که شما توجه بیشتری به رفتارهای همسرتان داشته باشید و اطلاعات بیشتری از او دریافت کنید تا بتوانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

در این مقاله ما شما را با نشانه هایی که اختلال وسواسی را نشان می دهد، آشنا می کنیم.

وسواس چیست؟

وسواس نوعی پیام روان شناختی ذهنی و غیر ارادی است که شخص با وجود آگاهی از غیر عادی بودن آن قدرت ترکش را ندارد.

مشاوره وسواس

اختلال وسواسی چیست؟

اختلال وسواسی تحت عنوان اختلال وسواس فکری و اختلال وسواس فکری – عملی شناخته می شود.

در اختلال وسواس فکری، فرد افکار مزاحمی دارد که مدام با آن ها درگیری ذهنی دارد.

مثلا مدام درگیر این فکر است که نکند به دیگران آسیب برساند.

اگر فرد برای خلاصی از افکار مزاحم خود دست به اعمالی بزند تا از این افکار خلاصی پیدا کند، (مثلا تمام اشیای خطرناک مثل چاقو را از خود دور کند).

در اینصورت فرد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی است، یعنی عملی را برای خلاصی از افکار مزاخم خود انجام می دهد.

وسواس انواع مختلفی دارد از جمله وسواس شستشو، بازرسی، مذهبی، فکری، شمارش، آسیب رساندن به دیگران و … است، ولی شایع ترین آنها وسواس شستشو و مذهبی است.

ازدواج با فرد وسواسی