جرات مندی چیست، چگونه جرات مند باشیم؟

جرات مندی چیست و چه کمکی به ما می کند؟ یکی از مهارت های اصلی زندگی که باعث می شود با دیگران تعامل موثر و بهتری داشته باشید جرات مندی می باشد، فردی که جرات دارد در طول زندگی موفقیت های بیشتری را کسب می کند و بهداشت جسمی و روانی بالاتری را تجربه خواهد کرد، یکی از کارکردهایی که این مهارت دارد در نه گفتن به جا بسیار کمک می کند و مفید می باشد.

در واقع جرات مندی کمک می کند در صورتی که می خواهیم روابط احترام آمیز خود را با اطرافیان حفظ کنیم به درخواست های نا به جا آن ها به شیوه درستی جواب منفی بدهیم، اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه جرات مندی به دست آورید باید این مقاله را به طول کامل مورد مطالعه قرار دهید.

جرات مندی چیست؟ انسان جرات مند کیست؟

به انسان هایی که به طور منطقی می توانند از خود دفاع کنند و توانایی نه گفتن در مقابله خواسته های دیگران را دارند، انسان جرات مند یا جرات ورز نامیده می شود، این افراد زمانی که از حقوق خود دفاع می کنند به گونه ای رفتار می کنند که حقوق دیگران حفظ شود و مورد تجاوز قرار نگیرد و هم چنین اجازه نمی دهند دیگران سودجویی کنند.

این مهارت نیازمند این است که بتوانید جوانب اعتدال را رعایت کنید، برای به دست آوردن حق و حقوق خود پرخاشگری نکنید و شخصیت منفعلی نداشته باشید در این زمینه توصیه می شود تا مهارت های نه گفتن را به خوبی یاد بگیرید.

تفاوت جرات مندی با پرخاشگری و انفعال چیست؟

جرات مندی به معنی آن نمی باشد که شخصیتی پرخاشگر داشته باشید و با شرایط به صورت منفعلانه برخورد کنید در واقع جرات مندی شیوه ای معتدلانه می باشد تا بتوانید حق خود را بگیرید.

برای این که بتوانید این مسئله را به خوبی درک کنید در ادامه این مقاله توضیحات بیشتری در مورد شخص پرخاشگر و منفعل بیان شده است که به شما کمک می کند.

انسان پرخاشگر

افراد پرخاشگر نمی توانند گفت و گو سالمی داشته باشند و مشکل خود را با حرف زدن منطقی حل کنند به همین دلیل آن ها درگیر دعوا و نزاع با دیگران می شوند در بسیاری از اوقات آن ها جرات مندی را با خشونت اشتباه می گیرند و حق و حقوق خود را نادیده گرفته و در پی گرفتن حقوق دیگران می باشند.

پرخاشگری همیشه به شکل فیزیکی نشان داده نمی شود بلکه احتمال دارد به صورت کلامی و رفتاری مثل فحش دادن و داد زدن ابراز شود و فرد در این موقعیت به خاطر عصبی بودن رفتار ناپسندی انجام می دهد.

جرات مندی

انسان های منفعل

انسان های منفعل افرادی هستند که توانایی ندارند حرف های خود را بیان کنند، آن ها به ظاهر فروتن و مهربان می باشند و درخواست های همه را می پذیرند و با هر کار و هر چیزی به خوبی موافقت می کنند اما در درون خود راضی نمی باشند و بسیار ناراحت و آزرده هستند.

انسان های منفعل احتمالا نسبت به حقوق خود آگاهی ندارند یا با وجود آگاهی توان بیان جرات مندانه حرف های خود را ندارند و صدای آن ها همیشه آرام است و دائما حرف های خود را پس می گیرند و در حال معذرت خواهی می باشند.

مسئله و دلیلی که می تواند باعث شود تا فرد شخصیت منفعلی داشته باشد ترس از ناراحت شدن دیگران و به هم خوردن رابطه دوستی آن ها می باشد، علت دیگر آن این موضوع می باشد که فرد به حق و حقوق خود آگاه است هم چنین توانایی دفاع از آن ها را دارد اما می ترسد مورد قضاوت دیگران قرار گیرد و دیگران او را به عنوان فردی خودخواه و تندخو بشناسند و به همین دلیل از این کار امتناع می کند.

در این راستا فرد باید مهارت های ارتباطی خود را افزایش دهد تا رفتار های او به مرور زمان کاهش یابد و بتواند از حق خود دفاع کند و به راحتی با دیگران به گفت و گو بپردازد.