رفتار خودشیفته

خودشیفتگی به صورت یک مولفه ی رفتاری ممکن است در بعضی از افراد وجود داشته باشد اما وجود اختلال شخصیت خودشیفته داستان پر ماجرایی است که می تواند زندگی تان را به ویرانی بکشد.

تصور کنید با فردی در ارتباط هستید که دایما از خودش تعریف می کند، خود را از دیگران برتر و بزرگتر می بیند، توقع دارد تمامی نیازهایش را ببینید و به آن ها پاسخ دهید اما در عوض آن کوچک ترین همدلی نشان نمی دهد.

او نیازهای اساسی شما را متوجه نمی شود و حتی در صورتی که آن ها را بفهمد، ممکن است از کنارشان با بی توجهی عبور کند.

جهنم ارتباط با یک فرد خودشیفته به گونه ی وصف ناپذیری سوزان است.

او ممکن است رفتارهای عاشقانه ی شما را نادیده بگیرد و وقتی به یادآوری خوبی های گذشته می پردازید اینطور پاسخ دهد که ” اینا که وظیفه ت بوده!”

فقدان همدلی و بی تفاوتی خود شیفته ها به نیازهای جسمی و روانی شما می تواند روابط جنسی، اجتماعی و بین فردی تان را تحت تاثیر قرار دهد و در یک کلمه آرزوی تمام شدن این رابطه بزرگ ترین خواسته ی زندگی تان شود.

چرا نسبت به همسرم هیچ حسی ندارم؟ بی تفاوتی و دلزدگی زناشویی چیست؟

 علایم اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟

چطور می توانیم متوجه شویم که طرف مقابل مان شخصیتی نارسیستیک و خودشیفته است یا خیر؟

پاسخ این سوال می تواند برای افرادی که در آستانه ی ازدواج هستند بسیار حیاتی باشد و برای گروه های دیگر نیز آگاهی هایی در زمینه ی نحوه ی رفتار با خودشیفته ها ایجاد کند.

۱) خود برزگ بینی افراطی
۲) خیال پردازی دایم در مورد ایده آل هایی در عشق، زیبایی، موفقیت و قدرت و هوش
۳) باور به خاص و منحصر به فرد بودن و اینکه تنها افراد خاصی قادر به درک او و لایق برقراری ارتباط با او هستند.
۴) فقدان همدلی و بی توجهی مدام به خواسته های دیگران
۵) نگاه از بالا به پایین و رفتار تکبر آمیز
۶) سوء استفاده از دیگران برای رسیدن به اهداف خود
۷) وابستگی افراطی به تعریف و تمجید شدن

در صورتی که فرد حداقل ۵ مورد از علایم زیر را از اواخر دوران نوجوانی و قبل از ورود به بزرگسالی داشته باشد و این علایم تا زمان حال استمرار داشته باشند، می توانید مطمین شوید که با فردی نارسیست در ارتباط هستید.

خودشیفتگی مشاورانه