داگ استایل و بارداری

در سال های اخیر برای این که از رابطه جنسی در آن دوران لذت ببرند و سکس بدون خطری را تجربه کنند از پوزیشن های مخصوص بارداری استفاده می کنند.

یکی از پوزیشن هایی که مخصوص دوران بارداری و روابط جنسی در آن دوران می باشد روش داگ استایل یا سگی ( Doggy style position)  نام دارد، این پوزیشن مورد علاقه بسیاری از مردان و زنان بوده است و در رابطه جنسی معمولا از آن استفاده می کنند.

داگی استایل مدل های مختلفی دارد که در بارداری می توان از آن استفاده کرد و به رابطه جنسی خود تنوع بخشید.

در این مقاله در مورد پوزیشن داگی استایل، تاثیر آن در باردار شدن و نحوه انجام مدل های آن و به کارگیری آن در بارداری توضیحاتی ارائه شده است.

پوزیشن داگ استایل

در این پوزیشن زن کف دست و زانو های خود را به صورت چهار دست و پا بر روی زمین یا تخت قرار می دهد، مرد پشت سر او بر روی زانوها نشسته و لگن خود را به لگن زن نزدیک می کند و دخول را انجام می دهد.

در پوزیشن داگی استایل مرد برای این که کنترل سکس را در دست داشته باشد میتواند لگن زن را بگیرد تا رابطه جنسی برای او راحت تر باشد.

پوزیشن داگی استایل مدل های آن بسیار متنوع می باشد اما همه روش های آن در باردار شدن تاثیر دارد و بهتر است زمانی انجام شود که رحم زن آماده لقاح بوده و دوره تخمک گذاری زن باشد. زمانی که زن رابطه جنسی را برقرار کند، باید پانزده دقیقه دراز بکشد.

برخی از پوزیشن های داگی در دوران بارداری که جنین آسیب پذیر و سنگین است، مناسب می باشد و برای باردار شدن زن می توان از این روش ها استفاده کرد.

اعتیاد جنسی

پوزیشن های داگی استایل برای باردار شدن

پوزیشن داگ استایل که اسم های متفاوتی دارد می تواند برای باردار شدن زن مناسب می باشد.

زیرا در این پوزیشن دهانه رحم زن باز می باشد و اسپرم های راحت تر به تخمک رسیده و لقاح صورت می گیرد، احتمال بارداری در زنان در صورتی که لگن خود را به سمت بالا نگه دارند، افزایش می یابند که در این جا برخی از روش ها بیان شده است.

  • پوزیشن جهش در داگی استایل ( the leapfrog position)

در این پوزیشن زن و مرد ایستاده هستند و زن در جلوی مرد قرار می گیرد و پاهای خود را به عرض شانه باز کرده و کف دستانش را بر روی زمین قرار می دهد، در این صورت مرد پشت سر زن قرار گرفته و لگن خود را به لگن زن نزدیک می کند و عمل دخول را انجام می دهد.

برای این که سکس راحت تر شود مرد می تواند دستان خود را بر روی لگن زن قرار دهد تا بر سکس مسلط باشد.

در این پوزیشن به دلیل این که بالا تنه زن خم می شود امکان باز شدن دهانه رحم وجود دارد و اسپرم راحت تر به تخمک می رسد.

  • پوزیشن برج ایفل در داگی استایل ( Eiffel tower position)

این مدل مانند پوزیشن جهش یافته می باشد با این تفاوت که در این پوزیشن زن بیشتر خم شده و آرنج خود را بر روی زمین قرار می دهد، در این مدل زن باید بدنی انعطاف پذیر داشته باشد تا بتواند تعادل خود را حفظ کند و امکان بارداری در زن زیاد می باشد.

  • پوزیشن نگهبان زندان در داگی استایل ( prison guard doggy style)

در این پوزیشن زوجین به حالت ایستاده هستند و مرد دست های زن را به صورتی که پلیس فردی را دستگیر می کند از پشت می گیرد و دخول را انجام می دهد.

این پوزیشن نیاز به قدرت مرد دارد و زن باید تعادل خود را به درستی حفظ کند تا بارداری او انجام شود.

  • پوزیشن پسر گاوچران در داگی استایل ( Cowboy doggy style)

در این مدل زن به جای کف دست آرنج خود را بر روی زمین قرار می دهد و کمی بدن و لگن خود را به سمت بالا می کشد و مرد به صورتی که در حالت جهش یافته بر روی زن قرار گرفته است خم می شود و از پشت دخول را انجام می دهد.

در این مدل به دلیل آن که بدن زن به سمت پایین خم می باشد امکان بارداری زیاد است.