فرونشینی جنسی در چه قسمتی از چرخه پاسخ جنسی قرار دارد؟ آخرین مرحله از چهار گانه پاسخ جنسی، مراحله جنسی می باشد. در این مرحله، بدن به حالت سکون قبل از رابطه جنسی بر می گردد اما برخی احساس متفاوتی را تجربه می کنند. چرا؟

اگر ارگاسم روی دهد این مرحله به سرعت اتفاق می افتد و فرد آرامش و لذت را تجربه می کند اما در صورتی که ارگاسم رخ ندهد، مرحله فرونشینی ساعت ها طول می کشد و حتی با احساس ناراحتی و ناکامی همراه می باشد.

مرحله فرونشینی جنسی مانند دیگر مراحل پاسخ جنسی در میان زنان و مردان با تفاوت هایی همراه می باشد، که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم، علاوه بر این تغییرات فیزیکی و روانی که در مرحله فرونشینی رابطه جنسی ایجاد می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

در صورتی که عملکرد جنسی به صورت ناقص انجام شود با اختلالات روانی همراه خواهد بود که در این شرایط زوجین می توانند از مشاوره جنسی کمک بگیرند تا به ثبات روانی برسند و لذت و خوشی در روابط بیشتر احساس شود.

مرحله فرونشینی جنسی

همان طور که گفته شد رابطه جنسی از چهار مرحله تشکیل شده است که شامل آغاز میل جنسی، برانگیختگی جنسی، ارگاسم و فرونشینی جنسی می باشد.

مرحله فرونشینی جنسی آخرین مرحله از رابطه جنسی می باشد که بعد از ارگاسم به وقوع می پیوند و یا در صورت عدم ارگاسم، فرد به تدریج دچار فرونشینی جنسی می شود. ممکن است فرونشینی جنسی در این حالت ساعت ها طول بکشد و احساس ناخوشایند و حتی ناراحت کننده ای را در فرد ایجاد کند.

در چرخه پاسخ جنسی بسیار اهمیت دارد که سه مرحله اول به چه صورت سپری شود تا فرد بتواند در مرحله آخر که فرونشینی جنسی است احساس لذت و خوشی را تجربه کند و به آرامش برسد، گاهی اوقات فرد به ارگاسم نمی رسد اما می بیند که شریک جنسی اش به اوج لذت رسیده است در این شرایط حس رضایت به سراغ او می آید و از رابطه جنسی اش راضی می شود.

بحران میانسالی

تغییرات جسمی و روانی در فرونشینی جنسی

در مرحله فرونشینی جنسی تغییراتی در جسم و روان فرد ایجاد می شود که برخی از تغییرات شامل موارد زیر می شود:

  • تغییراتی که در فرد ایجاد می شود به حالت اولیه بر می گردد.
  • عروق احتقان از بین می رود.
  • حالت نعوظ و تحریک از بین می رود.
  • رطوبت واژن نیز تمام می شود.

از نظر روانی احساس فرد بسته به رابطه جنسی او دارد و در برخی از موارد باعث کاهش تنش و دستیابی به آرامش می شود اما گاهی اوقات بالعکس می باشد و فرد احساس سرخوردگی، ناامیدی و یاس می کند.

در صورتی که این ناکامی زیاد باشد رضایت رابطه جنسی و زناشویی کاهش می یابد و این مسئله افسردگی، اضطراب و دیگر اختلالات را به همراه خواهد داشت.

بعد از فرونشینی جنسی زنان اگر به ارگاسم رسیده باشند احساس آرامش و خوشی به آن ها دست می دهد. در عین حال ممکن است فرد بی حالی و خستگی را تجربه کند که در مردان بیشتر نشان داده می شود.

فرد در این مرحله نیاز به آرامش و استراحت دارد و باید ساعتی را به استراحت بگذراند. اگر زوجین با این تفاوت ها آشنا نباشند ممکن است دلخوری را تجربه کنند.

آگاهی در مورد مسائل جنسی و تفاوت های جنسی باعث می شود تا افراد درک بهتری از یکدیگر داشته باشند. توجه به این نکات بسیار مهم است و باید در اولین رابطه جنسی آن ها را در نظر گرفت. زیرا اولین رابطه جنسی پایه گذار احساسات جنسی روابط بعدی می باشد.

فرونشینی جنسی

تفاوت های زنان و مردان در فرونشینی جنسی

زنان و مردان در مرحله فرونشینی جنسی تفاوت هایی با یکدیگر دارند و نیازهای آن ها متفاوت می باشد به عنوان مثال زنان بعد از مرحله ارگاسم و در مرحله فرونشینی نیاز به توجه و محبت دارند و دریافت محبت در هر کدام از آن ها متفاوت است.

برخی از آن دوست دارند آغوش کشیده شوند و نوازش جسمانی دریافت کنند، در حالی که برخی از آن ها دوست دارند همسرشان با آن ها صحبت کند، تنهایی را تجربه کننده و غیره.

اما اکثر آن ها خواهان توجه و محبت هستند زیرا رابطه جنسی برای زنان نوعی صمیمیت زناشویی می باشد و زنان در مرحله فرونشینی جنسی نیاز دارند ابراز محبت ادامه داشته باشد.

برخی از مردان به این مرحله توجه نمی کنند و یا نسبت به این مرحله آگاهی لازم را ندارند در نتیجه بدون توجه به نیاز زنان، آن ها را رها کرده یا می خوابند. این نوع رفتار مردان برای زنان اذیت کننده هستند.

اما توجه داشته باشید که مردان بعد از فرونشینی جنسی نیاز به استراحت و آرامش دارند، ولی می توانند نیاز خودشان را کمی به تعویق بیندازند تا نیاز همسرشان برآورده شود و رضایت هردو طرف در رابطه فراهم شود.

زنان در مرحله فرونشینی جنسی می توانند به فعالیت جنسی شان ادامه دهند و برخی از زنان در این مرحله نیاز به شروع دوباره یا ادامه رابطه جنسی را دارند، زیرا زنان می توانند ارگاسم چندگانه را تجربه کنند.

اما مردان بعد از ارگاسم و فرونشینی جنسی از چند دقیقه تا چند ساعت امکان برقراری رابطه مجدد را ندارند و برانگیختگی در همان لحظه برای آن ها امکان پذیر نمی باشد بنابراین پس از ارگاسم امکان دخول و رابطه برای مردان غیر ممکن است.

یکی دیگر از ویژگی مردان بعد از ارگاسم، افزایش تمرکز و بالا رفتن توانایی فکری آن ها می باشد و در این حالت ممکن است ذهنشان درگیر شود و زنان این امر به سردی عاطفی تعبیر می کنند.

در این شرایط زوجین باید در مورد نیازهایشان با یکدیگر صحبت کنند تا با بدن یکدیگر آشنا شوند و سوء برداشت هایشان را به درستی مدیریت کنند تا به دلیل افکار اشتباه به سمت سردی کشیده نشود.

فرونشینی جنسی