مکانیسم انکار چه می باشد و چه عملکردی دارد؟ یکی از مکانیسم های دفاعی، مکانیسم انکار می باشد که زیگموند فروید پدر علم روانشناسی اولین بار به طور مفصل در نظریه خود در مورد آن توضیح داده است.

او معتقد بود که عوامل اضطراب آور تهدیدی برای خود یا همان ایگو به حساب می آید، از این رو مکانیسم های دفاعی به فرد کمک می کند تا تنش هایی که در اطرافش به وجود می آید را مدیریت کند.

در این حالت به مکانیسم انکار، مقاومت در برابر پذیرش واقعیت و یا هر اتفاق ناخوشایند دیگری گفته می شود، ما در ادامه این مقاله در مورد مکانیسم دفاعی، تعریف و عملکرد آن توضیحاتی را بیان می کنیم تا بیشتر با آن آشنا شوید.

مکانیسم انکار، مکانیسم دفاعی چیست؟

یکی از مکانیسم های دفاعی، مکانیسم انکار می باشد که برای اولین بار در نظریه روان کاوی فروید (پدر علم روانشناسی)  مطرح شده است، قبل از آن که با مکانیسم انکار آشنا شوید باید کلیت مکانیسم های دفاعی را بشناسید.

بر اساس نظریه فروید مکانیسم های دفاعی به رفتارهایی می گویند که فرد را از افکار، احساسات و رویدادهای ناخوشایند جدا می کنند، به طوری که به وسیله آن فرد می تواند اضطراب هایش را کاهش دهد و از هیجان های آزارنده ای مانند شرم و احساس گناه دور شوند.

برای این که مکانیسم های دفاعی را بهتر بشناسید بهتر است با ساختارهای روانی مطرح شده در نظریه روان کاوی آشنا باشید، فروید ساختار روانی انسان را به سه بخش تقسیم کرده است که به عنوان اید،ایگو و سوپر ایگو شناخته می شوند.

بر اساس نظریه او ایگو بین خواسته های نامعقول  اید و فشارهای اخلاقی سوپر ایگو میانجی گری می کند و در نتیجه سلامت روان فرد به کیفیت عملکرد ایگو بستگی دارد، مکانیسم دفاعی در حالت معمولی از ایگو در برابر فروپاشی محافظت می کند و در صورتی که به طور افراطی و مکرر از آن استفاده شود باعث بروز مشکلات روان شناختی خواهد شد.

مکانیسم دفاعی انکار چیست؟

مکانیسم دفاعی انکار به واکنشی می گویند که فرد به هر طریقی شده است از پذیرفتن واقعیت دردناک و یا رویداد آزاردهنده سر باز می زند، به عبارت دیگر فرد در این مواقع و شرایط، حوادث ناخوشایند را از ذهن خود بیرون نگه می دارد و تلاش می کند تا با آن ها رو به رو نشود.

به طور مثال این واکنش در فردی که عزیز از دست داده است بیش از سایر موقعیت ها نشان داده می شود، به طور کلی انکار زمانی اتفاق می افتد که فرد نمی تواند با واقعیت کنار بیاید و توان رویارویی با حقیقت را ندارد، در نتیجه او از طریق این واکنش تلاش می کند تا از تجربه احساسات شدید غم، اندوه، خشم، اضطراب و احساس گناه دوری کند.

درمان روانشناسی با هیپنوتراپی - دکتر سارا نامجو

ارتباط واکنش دفاعی انکار با سرکوب

انکار و سرکوب دو مکانیسم دفاعی ابتدایی و رایج در میان همه افراد می باشند.

از نظر روانکاوان این مکانیسم های دفاعی بیش از همه مکانیسم ها با یکدیگر در ارتباط می باشند و در بعضی اوقات به سختی می توان آن ها را از یکدیگر تمیز داد زیرا در مکانیسم سرکوب فرد سعی می کند تا از فکر کردن و مواجه شدن با رویدادهای ناخوشایند دوری کند و در مکانیسم انکار فرد واقعیت ها را نمی پذیرد و سعی در اجتناب از آن ها دارد.

مکانیسم انکار

به همین دلیل مکانیسم سرکوب و انکار تا حد زیادی شبیه به هم می باشند و در بسیاری از مواقع به طور همزمان با یکدیگر اتفاق می افتند.