بیماری روانی انواع گوناگونی داشته که می‌تواند افسردگی وسواسها اختلالات دوقطبی و دیگر بیماری های شبیه به آن به عنوان اختلالات روانی مهم یاد کرد.

اکثر افرادی که از بیماری روانی رنج می برند از اختلالات ذهنی بسیار مهمی نیز رنج برده و به گونه ای زندگی می کنند که ذهن آنها درگیر این موارد مهم می باشد.

و به صورت تدریجی این بیماری های ذهنی و اختلالات ذهنی بر جسم و کالبد آنها نیز تأثیر گذاشته و کم کم آنها را از نظر جسمی نیز مورد حمله قرار می دهد.

هنوز علت مشخصی برای بیماری های روانی به دلیل ارثی بودن، مشخص نشده است و این موضوع شناخته نشده است.

اما آنچه که در این زمینه بدیهی است این است که موارد ژنتیکی استرس های مختلف و همچنین شیوه تعاملات فرد با دیگر افراد در این زمینه بسیار موثر بوده و می تواند سبب ایجاد بیماری های روحی و روانی در فرد گردد.

روانشناس و روانپزشک با تجربه می توانند این گونه بیماری روانی را شناسایی و درمان کنند، که برخی از آن ها زمان بر است.

خطر کودکان دارای اختلال دو قطبی زیاد است

اختلال دوقطبی در کودکان

تاثیر ماری جوانا بر بی خوابی

آیا تاثیر ماری جوانا بر بی خوابی کشنده است؟

کم خوابی

آیا کم خوابی باعث مرگ میشود؟ | تمام عوارض بی خوابی

علائم فیزیکی و روانی استرس

۱۶ علائم فیزیکی و روانی استرس

درمان قطعی بی خوابی

درمان قطعی بی خوابی | تضمینی بدون عوارض

مزیت علمی مدیتیشن

۳۰ فواید علمی مدیتیشن برای ذهن و جسم

خواب کافی

خواب سالمندان | ۱۳ نکات خواب برای افراد مسن