رویکردهای درمانی در روانشناسی چیست؟ روانشناسی یک علم پیچیده است که به مطالعه ذهن و رفتار انسان می‌پردازد. یکی از شاخه‌های اصلی روانشناسی، روان درمانی است که به کمک افراد برای بهبود مشکلات روانشناختی آنها می‌پردازد.

روان درمانی شامل طیف گسترده‌ای از رویکردها و تکنیک‌ها است که هر کدام دیدگاه و روش خاص خود را در مورد ماهیت مشکلات روانشناختی و نحوه درمان آنها دارند.

انواع رویکردهای درمانی در روانشناسی

رویکردهای درمانی در روانشناسی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

 • رویکردهای روانکاوی و روانپویشی
 • رویکردهای رفتاری و شناختی
 • رویکردهای انسان گرایانه و هیجان مدار

رویکردهای روانکاوی و روانپویشی

رویکردهای روانکاوی و روانپویشی بر این باورند که مشکلات روانشناختی ریشه در ناخودآگاه فرد دارند. این رویکردها از طریق کشف و بررسی ناخودآگاه، به افراد کمک می‌کنند تا الگوهای رفتاری و شناختی ناسازگار خود را شناسایی و تغییر دهند.

برخی از رویکردهای روانکاوی و روانپویشی عبارتند از:

 • روانکاوی فرویدی
 • روانکاوی یونگ
 • روان درمانی پویشی کوتاه مدت
 • درمان بین فردی

رویکردهای رفتاری و شناختی

رویکردهای رفتاری و شناختی بر این باورند که مشکلات روانشناختی ناشی از الگوهای فکری و رفتاری ناکارآمد هستند. این رویکردها از طریق تغییر الگوهای فکری و رفتاری، به افراد کمک می‌کنند تا مشکلات خود را حل کنند.

برخی از رویکردهای رفتاری و شناختی عبارتند از:

 • درمان شناختی رفتاری
 • طرحواره درمانی
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • درمان رفتاری دیالکتیکی

رویکردهای انسان گرایانه و هیجان مدار

رویکردهای انسان گرایانه و هیجان مدار بر این باورند که افراد ذاتاً خوب و سالم هستند و مشکلات روانشناختی زمانی ایجاد می‌شوند که فرد از مسیر رشد خود منحرف شود. این رویکردها از طریق ایجاد یک رابطه درمانی حمایت‌کننده و پذیرنده، به افراد کمک می‌کنند تا به رشد و شکوفایی خود دست یابند.

برخی از رویکردهای انسان گرایانه و هیجان مدار عبارتند از:

 • درمان اگزیستانسیال
 • درمان متمرکز بر هیجان
 • گشتالت درمانی
 • درمان مراجع محور

رویکردهای روانکاوی و روانپویشی

رویکردهای روانکاوی و روانپویشی بر این باورند که مشکلات روانشناختی ریشه در ناخودآگاه فرد دارند. این رویکردها از طریق کشف و بررسی ناخودآگاه، به افراد کمک‌ می‌کنند تا الگوهای رفتاری و شناختی ناسازگار خود را شناسایی و تغییر دهند.

برخی از رویکردهای روانکاوی و روانپویشی عبارتند از:

 • روانکاوی فرویدی
 • روانکاوی یونگ
 • روان درمانی پویشی کوتاه مدت
 • درمان بین فردی

روانکاوی فرویدی

روانکاوی فرویدی یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های زیگموند فروید است. فروید معتقد بود که مشکلات روانشناختی ناشی از کشمکش‌های ناخودآگاه هستند. در روانکاوی فرویدی، درمانگر از طریق تکنیک‌هایی مانند تداعی آزاد، تحلیل رویا و مقاومت، به فرد کمک می‌کند تا به کشمکش‌های ناخودآگاه خود پی ببرد و آنها را حل کند.

روانکاوی یونگ

روانکاوی یونگ یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های کارل گوستاو یونگ است. یونگ معتقد بود که مشکلات روانشناختی ناشی از عدم تعادل بین جنبه‌های مختلف شخصیت هستند. در روانکاوی یونگ، درمانگر از طریق تکنیک‌هایی مانند کار با رویاها، نمادشناسی و تداعی آزاد، به فرد کمک می‌کند تا به جنبه‌های مختلف شخصیت خود پی ببرد و آنها را هماهنگ کند.

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

روان درمانی پویشی کوتاه مدت یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های میلتون اریکسون است. اریکسون معتقد بود که مشکلات روانشناختی ناشی از الگوهای رفتاری ناکارآمد هستند. در روان درمانی پویشی کوتاه مدت، درمانگر از طریق تکنیک‌هایی مانند هیپنوتیزم، بازی درمانی و بازسازی، به فرد کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری ناکارآمد خود را تغییر دهد.

درمان بین فردی

درمان بین فردی یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های هربرت روزنبرگ است. روزنبرگ معتقد بود که مشکلات روانشناختی ناشی از روابط ناکارآمد هستند. در درمان بین فردی، درمانگر از طریق تکنیک‌هایی مانند آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله، به فرد کمک می‌کند تا روابط خود را بهبود بخشد.

رویکردهای رفتاری و شناختی

رویکردهای رفتاری و شناختی بر این باورند که مشکلات روانشناختی ناشی از الگوهای فکری و رفتاری ناکارآمد هستند. این رویکردها از طریق تغییر الگوهای فکری و رفتاری، به افراد کمک‌ می‌کنند تا مشکلات خود را حل کنند.

برخی از رویکردهای رفتاری و شناختی عبارتند از:

 • درمان شناختی رفتاری
 • طرحواره درمانی
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • درمان رفتاری دیالکتیکی

درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری (CBT) یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های آلبرت الیس و آرون بک است. الیس و بک معتقد بودند که مشکلات روانشناختی ناشی از افکار منفی هستند. در CBT، درمانگر از طریق تکنیک‌هایی مانند شناسایی و اصلاح افکار منفی، به فرد کمک می‌کند تا مشکلات خود را حل کند.

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی یک رویکرد درمانی مبتنی بر نظریه‌های جفری یانگ است. یانگ معتقد بود که مشکلات روانشناختی ناشی از طرحواره‌های ناکارآمد

انتخاب رویکرد درمانی مناسب

انتخاب رویکرد درمانی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع مشکل روانشناختی، ویژگی‌های شخصیتی فرد و ترجیحات او. در برخی موارد، ممکن است ترکیبی از رویکردهای مختلف برای درمان یک مشکل روانشناختی خاص موثر باشد.

نتیجه‌گیری

روان درمانی یک روش موثر برای درمان مشکلات روانشناختی است. با توجه به تنوع رویکردهای درمانی در روانشناسی، افراد می‌توانند با توجه به نیازها و ترجیحات خود، رویکرد درمانی مناسب را انتخاب کنند.

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی ✔️ ۱۱ تکنیک روانشناسی

درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی رفتاری چیست؟ تکنیک های درمانی

ذهن آگاهی چیست؟

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و تمرکز

اثربخشی نوروفیدبک بر بیش فعالی معجزه آسا است

اثربخشی نوروفیدبک بر بیش فعالی معجزه آسا است

درمان شناختی رفتاری افسردگی

درمان شناختی رفتاری افسردگی

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

روان درمانی پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

رویکردهای درمانی در مشاوره ی فردی

رویکردهای درمانی در مشاوره ی فردی

خانواده درمانی چیست؟ نکاتی که باید در مورد این روش بدانید

تعریف خانواده درمانی

خرید درمانی آیا این روش مفید است؟

خرید درمانی : آیا این روش مفید می باشد؟

درمان روانشناسی با هیپنوتراپی - دکتر سارا نامجو

درمان روانشناسی با هیپنوتراپی – دکتر سارا نامجو

روان درمانی مبتنی بر حضور ذهن و ذهن آگاهی MBCT سارا نامجو دکتر وانشناس

روان درمانی مبتنی بر حضور ذهن و ذهن آگاهی MBCT

سارا نامجو حساسیت زدایی چشم و مجدد پردازش

روش درمانی حساسیت زدایی چشم و پردازش مجدد EMDR

هیپنوتیزم درمانی چیست؟ ویدیو روانشناسی

هیپنوتیزم درمانی چیست؟ ویدیو روانشناسی

درمان رفتاری شناختی یک روش درمانی کوتاه مدت

درمان رفتاری شناختی | یک روش درمانی موثر کوتاه مدت