اصول تربیت فرزندان بر اساس مطالعات مراکز مشاوره کودک چیست؟

تربیت و تعلیم نوعی هنر می باشد و برای اینکه به تربیت و تعلیم درستی دست یابد باید فرد در چهارچوب خاصی عمل کند.

تربیت تنها به خانواده ربط ندارد و عوامل دیگری مانند جامعه، مدرسه و شخصیت فرد نیز در تربیت فرد دخالت دارد.

برای شکل گیری تربیت اگر خانواده و مدرسه باهم هماهنگ باشند نقش آن ها در تربیت پررنگ خواهد بود و می توانند اثر جامعه را کمرنگ کنند و علاوه بر این ها وراثت و ژن های مختلف می تواند در شکل گیری شخصیت و نوع تربیت فرد اثرگذار باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه کودک باید تربیت به درستی انجام شود و تربیت نیاز به تلاش، برنامه ریزی و استفاده از فرصت ها دارد.

برای تربیت فرزند باید پدر و مادر از هر لحظه زندگی خود استفاده کنند تا به خوبی بتوانند مسائل تربیتی را به کودک خود بیاموزند، کودکان توانایی زیادی برای شکوفا شدن دارند و بیشتر مواقع پدر و مادر محدودیت هایی را ایجاد می کنند و یا کلماتی را استفاده می کنند که جلوی پیشرفت کودک خود را می گیرند و اجازه نمی دهد استعدادهای کودکش شکوفا شود.

در این مقاله اصول تربیت فرزندان را بررسی می کنیم و نکات مهم را مورد مطالعه قرار می دهیم.

اصول تربیت فرزندان – هماهنگی پدر و مادر

پدر و مادر دو رکن اصلی و مهم برای تربیت فرزندانشان هستند آن ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و به دیگران اجازه ندهند تا در تربیت فرزندشان دخالتی داشته باشند.

والدین باید هماهنگی قوی داشته باشند و نگذارند حتی نزدیک ترین اشخاص خانواده مانند خواهر و برادر بزرگ تر، مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها در تربیت فرزندشان دخالت کنند.

هماهنگ بودن پدر و مادر بسیار اهمیت دارد اگر زمانی یکی از والدین سست عمل کند و دیگری بسیار جدی باشد در این صورت فرزند ممکن است به سمت یکی از آن ها کشیده شود و در تربیت فرزند مشکلاتی به وجود آید.

اما اگر پدر و مادر با یکدیگر هماهنگ بوده و نسبت به تربیت کودکشان به یک نتیجه واحد رسیده باشند می توانند فرزند با ادبی را تحویل جامعه بدهند.

آزادی در خانواده

اصول تربیت فرزندان – توجه به تفاوت های فردی

کودکان ویژگی های منحصر به فردی دارند و هر کدام رفتار و عملکرد خاص خودشان را دارند و رفتار هر کودک با کودک دیگر متفاوت می باشد به همین دلیل مراکز مشاوره تاکید دارند که نباید فرندان را با یکدیگر مقایسه کنیم زیرا ممکن است پیامدهای منفی و نامناسبی بر روحیه کودک وارد شود.

کودکان خصوصیات شخصی آن ها با یکدیگر متفاوت است و از لحاظ هوش، استعداد و جسم و …تفاوت هایی دارند.

اگر کودکان را با یکدیگر مقایسه کنیم ممکن است در آن ها احساساتی مانند حقارت، حسادت و … در کودکان به وجود آید، والدین باید به تمایلات و کشش های کودک خود توجه کنند و بر اساس کشش کودک اصول تربیتی مناسبی را به کار بگیرند.

رفتار انحرافی چیست؟

اصول تربیت فرزندان

صداقت و راز داری

بر اساس نظر مشاوران والدین باید با فرزند خود صادق و راستگو باشند و در اعمال و رفتار و گفتار خود صداقت داشته باشند و درستکار باشند و اگر رفتاری درست داشته باشند فرزندان هم به خوبی تربیت خواهند شد.

والدین باید رازدار فرزنداشان باشند و فرزندان آن قدر به آن ها اعتماد داشته باشند که به راحتی راز و حرف دلشان را به والدینش بگوید و اگر مشکلی برایشان به وجود آمد مادر و پدرش را در اولویت قراد دهد و آن ها را امین خود بداند و از والدینش کمک بخواهد.

هنگامی که فرزند از والدین خود ترسی نداشته باشد و با آن ها احساس راحتی کند به خوبی می تواند برای حل مشکلاتش از آن ها کمک بخواهد و والدین راهکارهای مناسب را در اختیار فرزندشان قرار دهند در این هنگام فرزند احساس خطر نمی کند و اگر به مشکلی گرفتار شد به راحتی و صمیمیت و بدون آنکه احساس ترس داشته باشد آن مسئله را با والدینش در میان می گذارد.