زن ذلیلی – مردان زن ذلیل چه ویژگی هایی دارند؟ به چه کسانی زن ذلیل می گویند؟

امروزه در برخی از خانواده ها جایگاه زن و مرد تغییر کرده است و مرز بین وظایف زن و مرد کم رنگ شده است به طوری که برخی از زنان نقش مدیر را ایفا می کنند و وظایف مهم را بر عهده می گیرند و مرد نقش فعال خود را به عنوان مدیر از دست می دهد.

به همین خاطر مردانی که چنین زنانی دارند مرد زن ذلیل مورد خطاب قرار می‌گیرند.

 تعریف زن ذلیلی

ذلت به معنای خواریست و ذلیل کسی است که مقام و شأن خود را نادیده می گیرد.

تعریف زن ذلیلی در فرهنگ های مختلف متفاوت است، اما به طور کلی به مردانی گفته می‌شود که مطیع و تابع همسر خود هستند و از خود اراده و اختیاری ندارند.

اگر مردی به توانایی‌های همسر خود بی توجه باشد و اداره امور را به دست او بدهد زن ذلیل است یعنی قوانین خانه را زن تعیین می کند و مرد هیچ اختیاری ندارد.

 زن ذلیلی در جامعه

سنجش زن ذلیلی یک داوری و قضاوت اجتماعی است زیرا به معیارها و توانایی های افراد توجهی نمی‌شود در واقع نمی توان مدیریت زن را زن ذلیلی و مدیریت مرد را اقتدار دانست زیرا معیار سنجش باید مدیریت شایسته بر اساس توانایی های فرد برای رسیدن به اهداف و سلامت خانواده باشد.

توهم زن ذلیلی

گاهی احترام، علاقه، رفاقت، کمک به همسر از نگاه برخی از افراد جامعه زن ذلیلی است در صورتی که این رفتار از سوی مرد برای حفظ کرامت و ارزش زن تلقی می شود، اما از دیدگاه جامعه مردسالار زن ذلیل اطلاق می گردد.

برخی مردان واقع بین هستند یعنی توانایی های همسر را قبول می‌کنند و آن ها را به رسمیت می شناسند و به آزادی و حقوق همسر احترام می‌گذارند.

در حقیقت ارتباط زن و مرد طبق چنین نگاهی بر اساس تفاهم شکل می گیرد نه ارزش های سنتی.

طراح زندگی خود باشید

عوامل تاثیر گذار بر انفعال و زن ذلیلی

  • مادر منبع قدرت خانواده

زن ذلیلی می تواند حاصل تجربه و یادگیری باشد در خانواده‌هایی که مادر خانواده قدرت را در دست دارد و نقش مدیر در خانواده را دارد، به احتمال زیاد پسران با مشاهده ی اعمال قدرت توسط مادر در آینده این نقش و الگو را ادامه می‌دهند و از طرفی چنین مادری می‌تواند با حمایت های بیش از اندازه در زندگی پسر مانع شکل گیری و رشد توانمندی های او شوند و زمانی که پسر ازدواج می کند از همسرش انتظار دارد که نقش مادر را برای او ایفا کند.

  • ابراز قدرت زنان و میل به کنترل

نقش زنان قوی با شخصیت های بلند پرواز در شکل‌گیری مردانی که زن ذلیل خطاب می شوند بی‌تأثیر نیست. برخی از زنان افکار شبه فمینیستی دارند واز همسرخود ناراضی و نسبت به آن ها بی‌اعتماد هستند.

این زنان معمولاً از موضع قدرت نسبت به همسر خود رفتار می کنند. این کار مردان را خسته می کند . گروهی دیگر از زنان که کمال گرایی و خصوصیات وسواسی دارند میل به کنترل شدید دارند و ممکن است قدرت را از مردان بگیرند و به تدریج مردان را کنار می کشد در این شرایط احتمال خیانت از طرف مردان وجود دارد.

  • ترتیب تولد

فرزندان اول ویژگی های یک رهبر قدرتمند را داشته و دوست دارند که از کسی مراقبت کنند. ویژگی هایی مثل مسئولیت پذیری، جاه‌طلبی، رقابت در آن ها بیش تر دیده می شود.

به همین دلیل زنانی که از لحاظ تولد، فرزندان اول بوده اند معمولا در زندگی مشترک نقش مدیر و رهبر را ایفا می کنند.

  • مشکلات اقتصادی

گاهی درآمد زن بالاتر از مرد است، این موضوع به صورت خواسته یا ناخواسته ممکن است زن را به یک منبع قدرت تبدیل شود.

طبق تعریف فرهنگی، پدر باید مسئولیت‌های مالی خانواده را برعهده بگیرد در غیر این صورت قدرت خود را از دست می دهد که این مسئله باعث می‌شود مرد عزت نفس خود را از دست بدهد و نقش کمرنگ تری داشته باشد.

در واقع اگر مرد مشکل مالی داشته باشد نقشی منفعل را در خانه دارد.

زن ذلیلی

  • ضعف شخصیتی در مرد

گاهی ضعف شخصیتی در مرد باعث می شود زن نقش مدیر کل را در خانه بر عهده بگیرد زیرا مرد نمی تواند از عهده نقش‌های خود بر بیاید. برخی دیگر از زنان دارای خصوصیات مردانه هستند به طور مثال اعتماد به نفس بالایی دارند و از لحاظ ذاتی بیشتر می‌توانند کارهای بیرون از خانه را اداره کنند.

در مقابل آن ها مردانی قرار دارند که خجالتی و فاقد اعتماد به نفس هستند و این ضعف باعث می‌شود نقش زن و مرد تغییر کند و مسئله زن ذلیلی شکل بگیرد.

  • اعتیاد

اعتیاد باعث می شود که مرد نقش خود را از دست بدهد و موقعیت کاری او به خطر بیافتد حتی ممکن است اخراج شود و به دوستی با دوستان ناباب و وقت گذرانی با آن ها بپردازد.

در این شرایط پدر به تدریج نقش خود را در خانواده از دست می دهد تا جایی که در خانواده هیچ احترام و حرمتی ندارد.

  • حیله گری مرد

برخی از مردان به همسر خود وفادار نیستند و رابطه‌های فرازناشویی داشته و به اصطلاح خیانت می کنند. به همین دلیل ممکن است بیش از حد به همسر خود محبت کند و به تمام نیازهای او پاسخ دهد تا از عذاب وجدان خود کم کنند. در برخی دیگر از شرایط به دلیل غرغر کردن زیاد زن و دستور دادن او مرد تسلیم زن می شود در واقع زن به مرد نشان می دهد که او توانمندی و قابلیت ندارد و هر مسئولیتی که به گردن بگیرد و یا نگیرد تفاوتی در رفتار همسرش ایجاد نمی شود و نمی تواند او را راضی کند.

حتی در برخی موارد مردان نمی توانند به نیازهای جنسی همسر خود پاسخ بدهند .