نحوه رفتار با افراد کینه ای، چگونه با این افراد سازگار شویم؟

با افراد کینه ای چه رفتاری باید داشت؟ افراد کینه ای چه ویژگی هایی دارند؟

افراد کینه ای حافظه بسیار قوی دارند و اصولا رفتارها و گفتارهای دیگران را به خوبی در خاطرشان نگه می دارند. این افراد به شدت تمایل دارند تا دیگران به آن ها توجه کنند و مورد توجه آن ها قرار بگیرند و در بسیاری از موارد نمایشی و به شکل نامناسب رفتار می کنند تا توجه دیگران را به خودشان جلب کنند. در بسیاری از موارد این اختلال در دوران نوجوانی و یا اوایل بلوغ نشان داده می شود.

در ادامه این مقاله به بررسی این اختلال می پردازیم و رفتارهای افراد کینه ای را بررسی کرده و رفتار درست را بیان می کنیم.

اگر باعث ناراحتی فردی کینه ای شدید چه باید بکنید؟

نحوه رفتار با افراد کینه ای، معذرت خواهی کنید

نحوه رفتار با افراد کینه ای

در صورتی که کار اشتباهی انجام داده اید سعی کنید مسئولیت آن را بپذیرید و به اشتباه خود اعتراف کنید و برای این که اشتباه تان را جبران کنید از طرف مقابل معذرت خواهی کنید.

در صورتی که به نظر خودتان کار اشتباهی انجام نداده اید اما طرف مقابل تان فکر می کند که اشتباه کرده اید سعی کنید به نظرش احترام بگذارد و اجازه دهید بداند که متوجه دیدگاه متفاوتش هستید، البته به او بگویید که از عمد باعث ایجاد مشکل نشده اید.

اگر جه فکر می کنید خطایی از شما سر نزده است اما نسبت به وضعیت به وجود آمده متاسفید و سعی می کنید طرف مقابل را راضی نگه دارید.

از طرف مقابل در مورد کاری که باید برای جبران انجام دهید سوال کنید

گاهی اوقات همین که شما تصمیم به عذرخواهی می گیرد و نیت خوبی دارید برای عذرخواهی کافی می باشد، اما توجه داشته باشید برخی از افراد بعد از عذرخواهی شما از اشتباهات شما چشم پوشی نمی کنند و راهی را برای بدتر کردن اوضاع در نظر می گیرند.

در این شرایط شما باید از طرف مقابل تان بپرسید که برای بهتر شدن اوضاع چه کاری می توانید انجام دهید؟

نشانه های فرد منفعل و پرخاشگر

نحوه رفتار با افراد کینه ای، بعد از عذرخواهی و دفاع از خودتان مسئله را رها کنید

به طور مداوم تلاش نکنید که دیدگاهتان در مورد آن مسئله مورد تایید دیگران قرار گیرد و فرد مبل را مجبور به پذیرش این مورد کنید زیرا این امر باعث می شود حس کینه در او تقویت شود، فرد کینه ای در بسیاری از موارد دست از کینه جویی بر می دارد.

گاهی اوقات شما با تغییر برخوردتان می توانید باعث شوید تا فرد کینه ای دست از این تغییر موضع بردارد، هم چنین سعی کنید وانمود کنید که از عصبانیت آن فرد اصلا نگران و ناراحت نیستید.

نحوه رفتار با افراد کینه ای

، درمانگران رفتاری شناختی اعتقاد دارند که گاهی اوقات با وانمود کردن چیزی به درستی می توانیم وضعیت را تغییر دهیم و به صورتی که دوست داریم پیش ببریم.

پیشنهاد مشاور به شما: با مردان خسیس چگونه رفتار کنیم؟

بدانید که کینه ای شدن طرف مقابلتان دلایل زیادی دارد

کینه ای شدن در افراد دلایل بسیاری دارد به عنوان مثال ممکن است اعضای خانواده اش همیشه او را مورد انتقاد قرار می داده اند و او سعی دارد در برابر آن ها از خودش دفاع کند و یا خواهر و برادر کوچکتر او هیچ گاه مورد سرزنش قرار نگرفته اند اما او به خاطر سرپیچی از هر موضوعی توسط خانواده اش مجازات شده است.

یا ممکن است با رفتارتان، او را به یاد خواهر و برادر کوچک ترش می اندازید و به خاطر این مسئله شما را مجازات کند، به همین دلیل توجه داشته باشید که دلایل بسیاری در کینه ای شدن فرد دخیل هستند که باید آن ها را شناسایی کنید و برای حل آن ها اقداماتی را انجام دهید.