برنامه پیشگیری از اعتیاد، مراحل و نحوه اجرا

برنامه پیشگیری از اعتیاد چطور می تواند به شما کمک کند؟ در بسیاری از موقعیت ها شنیده اید که پیشگیری بهتر از درمان می باشد و در مورد موضوع اعتیاد این مسئله به درستی صدق می کند، نگرانی های بسیاری از خانواده ها را در مورد اعتیاد فرزندشان را می توان به درستی درک کرد، این نگرانی در خانواده هایی که عضوی از آن معتاد بوده است بیشتر احساس می شود.

یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی خانواده می باشد که می تواند گرایش جوانان به اعتیاد و مصرف مواد مخدر را پیشگیری کند و به همین دلیل لازم است خانواده ها در این زمینه آگاهی خود را افزایش دهند تا بتوانند نسبت به اعتیاد شناخت بیشتری داشته باشند و برای افزایش اطلاعات می توانند از مشاور کمک بگیرند.

با توجه به روش هایی مانند آگاه ساختن فرزندان، غنی سازی اوقات فراغت، توجه به خواسته های منطقی آن ها و برقراری رابطه عاطفی در خانواده می تواند پیشگیری های لازم را در اعتیاد را انجام دارد و خانواده در این پیشگیری ها نقش بسیار مهمی دارد.

برنامه پیشگیری از اعتیاد: احتمال اعتیاد در افراد

در جلسات مشاوره علل گرایش اعتیاد مورد بررسی قرار می گیرد و در این جلسات مسئله پیشگیری برای برخی از افراد باید با جدیت بیشتری انجام شود که در زیر نمونه ای این گروه ها را بیان می کنیم:

 • افرادی که پدر و مادر آن ها معتاد می باشد.
 • افرادی که در کودکی مورد آزار و اذیت و یا تجاوز قرار گرفته اند.
 • افرادی که به هر دلیلی ترک تحصیل کرده اند.
 • دانش آموزانی که از مدرسه اخراج شده اند و یا فرار کرده اند.
 • افرادی که تمایل به خودکشی و یا تجربه آن را دارند.
 • جوانانی که شخصیت خشونت آمیز و یا تخلفات رفتاری دارند.
 • معلولان فیزیکی، افراد بی خانمان و آواره نسبت به دیگران بیشتر به سمت مواد مخدر کشیده می شوند.

موارد بالا به این معنی نمی باشد که این گروه ها معتاد هستند و حتما معتاد می شوند بلکه باید آگاهی لازم و برنامه های پیشگیری از اعتیاد به آن ها گفته شود و به خوبی اعمال گردد و چون بسیاری از مواقع اعتیاد از سیگار شروع می شود باید علل گرایش به سیگار مورد بررسی قرار گیرد.

برنامه پیشگیری از اعتیاد: نقش خانواده

گرایش افراد به مواد مخدر تا حد زیادی به شرایط زندگی آن ها مربوط می شود، کودکانی که در زمان کودکی در خانواده سالمی رشد کرده اند و تمام نیازهای روحی و جسمی آن ها به درستی برطرف شده است به احتمال بسیار کمی به اعتیاد دچار می شوند، برنامه پیشگیری از اعتیاد در خانواده باید به صورتی باشد تا نیازهای کودک به درستی و تا حد زیادی رفع شود.

مهم ترین نیازهایی که کودکان دارند، شامل موارد زیر می شود:

 • امنیت
 • تشویق و تایید
 • بازی آزاد
 • تحرک و تغذیه صحیح
 • دوست و همراه
 • محیط و افرادی که او را بفهمند و درک کنند
 • الگوهای سالم، تخیل و هدف

در صورتی که هر کدام از نیاز های بیان شده با مشکلاتی رو به رو شوند به احتمال زیاد فرد درگیر اعتیاد شده و مشکلاتی برای او ایجاد می شود بنابراین بسیار اهمیت دارد تا سبک های فرزند پروری را بشناسید و در زمینه تربیت کودک از مشاور کمک بگیرید تا بتوانید از فرزند جوان و نوجوانتان تا حد زیادی در مقابل اعتیاد محافظت کنید و پیشگیری های لازم در برابر اعتیاد را انجام دهید.

اعتیاد به الکل

برنامه پیشگیری از اعتیاد: زمینه ساز اعتیاد نباشید

شناسایی علل اعتیاد بسیار مهم می باشد اما با توجه به بحث قبلی باید بگوییم که در بسیاری از موارد خانواده ها باعث معتاد شدن فرزندشان می شوند زیرا فرزندان به راهنمایی و همکاری، اعتماد، انضباط، درک متقابل، دلسوزی و محبت نیاز دارند و در صورتی که این موارد به درستی دریافت نشود، نوجوان مجبور می شود برای رفع نیازهایش به سمت گروه دیگری از افراد برود تا نیازها او را تامین کنند به طوری که به گروه همسالان گرایش پیدا می کند.

افرادی که مورد توجه والدین قرار نمی گیرند و در محیط خانواده به آن ها توجه نمی شوند و یا توسط دیگران طرد می شوند بیشتر تمایل دارند تا به سمت همسالان خود کشیده شوند و پیشنهادات مبتنی بر مصرف مواد مخدر را می پذیرند در این صورت نقش گروه دوستان و همسالان نقش بسیاری در زندگی جوان دارد و باعث می شود تا پیوند او با خانواده کمتر شود، در این مورد علل گرایش نوجوان به اعتیاد به خاطر عدم رابطه صحیح والدین با فرزندان می باشد.

برنامه های پیشگیری از اعتیاد

برنامه هایی که برای پیشگیری از اعتیاد صورت می گیرد باید ویژگی های خاص خودش را داشته باشد، به عنوان مثال نسبت به انواع مواد مخدر و لزوم شناخت آن آگاهی های را کسب کند و مهارت های پیشگیری باید به گونه به فرد آموزش داده شود تا در برابر پیشنهادات مصرف مواد مخدر مقاومت نشان دهد، برنامه هایی که برای پیشگیری از اعتیاد انجام می شود باید عوامل بازدارنده را تقویت نماید و عواملی که مخاطره انگیز است و برای فرد آسیب وارد می کند را کاهش دهد.

برنامه پیشگیری از اعتیاد

برنامه پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد زمانی موثر می باشد که همه انواع سوء مصرف دارویی را مورد هدف قرار دهد و در مورد آن اطلاعات جامعی را بیان کند و هم چنین این برنامه باید در برگیرنده کودک و نوجوان و والدین و مراقبان آن ها باشد و بهترین زمانی که برای بیان اطلاعات در زمینه پیشگیری از اعتیاد، دوران مدرسه می باشد که باید به درستی و در زمان طولانی مدت انجام شود.

برنامه پیشگیری از اعتیاد چه مواردی را در بر می گیرد؟

مهم ترین اصولی که در برنامه های پیشگیری از اعتیاد مطرح می شود، شامل مواردی است که زمینه آگاه سازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد مخدری، به طوری که در این برنامه عواملی که باعث خطر و آسیب برای فرد می شود مورد بررسی قرار می گیرد و در برنامه پیشگیری از اعتیاد مهارت های زندگی فرد مانند مهارت تصمیم گیری، حل مسئله و ارتباطات اجتماعی را در فرد تقویت می کند و اطلاعاتی مهمی در این زمینه بیان می کند.

بسیار لازم است برای این که نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان ارضا شود فعالیت های مثبت که می توان جایگزین مصرف مواد مخدر کرد برای فرد ارائه و تقویت شود و برای این که از اعتیاد پیشگیری شود و بحران های مختلف زندگی به درستی حل گردد می توان از مشاوره کمک گرفت زیرا راهکارهای آن ها بسیار موثر می باشد.

هم چنین علاوه بر موارد بالا مواردی مانند ارتقا فرهنگی و مذهبی، تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان برای جلوگیری از سرایت اعتیاد در برنامه پیشگیری از اعتیاد جای می گیرد و در مورد این موارد به درستی بحث می شود.