مهارت کلامی بین زوجین چیست؟

مهارت کلامی در میان زوجین نیاز به آموزش و آگاهی دارد، در صورتی که زوجین از این مهارت برخوردار نباشند و یا از این مهارتشان استفاده نکنند مشکلات متعددی در زندگی زناشویی آن ها به وجود می آید.

هم چنین مهارت گفتگویی باعث ارتقا پیدا کردن فرد در ابعاد دیگر زندگی اش می شود به طور مثال کسی که در محل کارش مهارت های کافی برخوردار باشد در کارش موفق تر خواهد بود و یا اگر یکی از زوجین مهارت های کلامی بین زوجین را فرا گرفته باشد می تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و با همسرش زندگی خوبی داشته باشد.

مهارت کلامی بین زوجین

هر فردی در طول روز گفتگوهای زیادی انجام می دهد، حتی اگر با همسرش به صورت کلامی صحبت نکند اما باز هم به طرف مقابل پیام هایی را ارسال خواهد کرد در نتیجه گفتگو تنها به صورت کلامی صورت نمی گیرد.

معضلات مهارت کلامی بین زوجین چیست؟

یکی از مشکلاتی که در گفتگو میان زوجین به وجود می آید این است که زمانی که فرد قصد دارد پیامی را به فرد مورد نظرش انتقال دهد لزوما همان پیامی نیست که ارسال می کند.

به طور مثال مردی قصد ابراز محبت به همسرش را دارد و صبح قبل از خارج شدن متوجه خاک بر روی میز می شود و بر روی آن قلب می کشد، زمانی که همسرش بیدار شد و متوجه آن قلب می شود نسبت به رفتار شوهرش فکر می کند که قصد اعتراض به کثیفی خانه را داشته در حالی هدف مرد ابراز احساسات به همسرش می باشد.

در مواردی مانند مثال بالا شاهد برداشت اشتباه از پیام می باشیم، البته توجه داشته باشید که هر دو شخص در دریافت و ارسال پیام مقصر هستند و پیام ها تنها به صورت کلامی نمی باشد بلکه به صورت غیرکلامی می توان بخش بزرگی از گفتگو ها را انجام داد.

توجه داشته باشید که جنبه های غیرکلامی بر روی کلام فرد اثر می گذارد و می تواند محتوای کلام را تغییر دهد.

به طور مثال زمانی که فردی به شما می گوید دوستت دارم و در عین حال پوزخندی بر روی لبش است شما برداشت برعکسی از حرفش خواهید داشت و درصورتی که در زمان گفتن آن جمله به صورت محبت آمیز به شما نگاه کند شما آن را باور می کند و بسیار ذوق می کنید.

وقتی اعصابم داغونه با بقیه چطور رفتار کنم؟

شیوه مهارت های کلامی بین زوجین

برخی از افراد به طور واضح منظورشان را بیان نمی کنند و به صورت منفعلانه عمل می کنند و نمی توانند نیازها، خواسته ها و منظورشان را به صورت صریح و روشن بیان کنند و همیشه در هاله ای از ابهام حرکت و عمل می کنند.

اعتماد به نفس این افراد بسیار پایین است و فکر می کنند در صورتی که خواسته هایشان را بیان کنند باعث ناراحتی دیگران می شوند در واقع منفعل بودنشان باعث اذیت دیگران می شود.

در مقابل افراد منفعل اشخاصی وجود دارند که خواسته و نیازهایشان را به صورت پرخاشگرانه بیان می کنند و دائما در حال متهم کردن دیگران هستند. هم چنین برخی از افراد به صورت منفعلانه خشم خود را بروز می دهند و از دیگران انتظار دارند تا خواسته های آن ها را بفهمند، آن ها همیشه طلبکار هستند و به دیگران غر می زنند.

مهارت های زندگی مشترک

شناختن دنیای زن و مرد

مهارت کلامی بین زوجین

در صورتی که زوجین مهارت های کلامی خوبی با یکدیگر داشته باشند می توانند یک رابطه صمیمانه، عالی و پرجاذبه داشته باشند و این امر نیازمند شناخت کافی از یکدیگر می باشد.

  1. شناختن دنیای زنان و مردان و توجه به تفاوت های زیستی و روانشناختی آن ها
  2. شناختن کامل همسر خود
  3. باید سعی کنید روحیات، حساسیت ها، سلیقه ها، ارزشمندی ها و توانایی های همسرتان را بشناسید.
  4. با شناخت نیازهای عاطفی و جسمانی آن ها به ارضا روحی و جسمی آن ها کمک کنید.
  5. شناختن و توجه کردن به موقعیت های قبلی و فعلی همسر، این که همسرتان در چه خانواده ای و در چه شرایط و جامعه ای رشد کرده است، توجه به این موارد بسیار مهم می باشد.

نوع اول: در صورتی که به شناخت کافی برسید و بر این شناخت تسلط داشته باشید، این امر کمک بسیاری در بالا بردن تفاهم و کم شدن نزاع و درگیری می کند.

به طور مثال خانم ها جزئی نگر و آقایان کلی نگر هستند و همین مسئله باعث می شود زمانی که خانم ها به مهمانی می روند اتفاقاتی که به چشم آقایان نیامده را برای او تعریف کنند، یا زمانی که مرد از سرکار می آید، همسرش از او سوال های ریز ریز و با جزئیات می پرسد.

این حالت ها نشانه جزئی نگر بودن خانم ها می باشد و ربطی به فضولی و تجسس کردن آن ها ندارد.

در صورتی که مرد این ویژگی زن را بشناسد و نسبت به آن آگاهی داشته باشد همسرش را به فضولی و تجسس متهم نمی کند بلکه به صحبت های او گوش می دهد.

مهارت کلامی بین زوجین

ارتباطات کلامی

نحوه مهارت کلامی در میان زوجین از عواملی می باشد که در به وجود آمدن تفاهم در میان آن ها نقش بسیار مهمی دارد.

همسرانی که موقعیت ها را می شناسند و می دانند در هر موقعیتی چه حرف هایی باید چگونه زده شود می تواند مسیری هموار را برای خودشان ایجاد کنند.

توجه داشته باشید که هر واژه ای که بیان می کنید بار روانی و عاطفی بسیاری بر روی دیگران می گذارد، در صورتی که بتوانید یک ارتباط کلامی موفقی داشته باشید به خوبی می تواند بر روی رشد فرد تاثیر بگذارید.