چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازیشان را مدیریت کنیم؟

بعضی از بچه ها علاقه ای به اشتراک گذاشتن اسباب بازی خود با بچه های دیگر ندارند و یا حتی اسباب بازی آن ها را به زور می گیرند. گاهی هم بر سر وسایل بازی در مهدکودک یا خانه بازی دعوا و کتک کاری می کنند.

فرض کنید در حالی که کودکتان با دوستش درحال بازی است، شما متوجه می شوید که دوستش، ماشین اسباب بازی مورد علاقه کودکتان را از او گرفته و دارد بازی می کند، کودکتان که از این مساله خوشحال نیست، ماشین را از او می گیرد و دعوا و جیغ شروع می شود. رفتار شما در برخورد با این اتفاق چیست؟

اسباب بازی را از کودکتان گرفته به دوستش می دهید؟ وارد دعوای آن ها نمی شوید و منتظر می مانید خودشان این مساله را حل کنند؟ کودک خود را خسیس خطاب می کنید و سرزنشش می کنید؟

بنظرتان چه رفتار و واکنشی در مواقع دعوای کودکان درست است؟ اگر واکنش مناسبی در این شرایط نداشته باشید، ممکن است با رفتار خود به کودکتان آسیب وارد کنید و یا رفتاری داشته باشید که تبدیل به یک عادت شده و کودکتان برای رسیدن به خواسته هایش از آن استفاده خواهد کرد.

اگر شما هم در این شرایط آشفته می شوید و نمی دانید واکنش درست چیست، این بخش از مشاورانه به شما کمک خواهد کرد.

واکنش درست والدین هنگام دعوای کودکان سر وسایل

والدین در برخورد با این شرایط، واکنش های متفاوتی دارند. برخی از والدین نگران قضاوت دیگران در مورد روش تربیت شان می شوند، در نتیجه از این اتفاق بسیار ناراحت و آشفته می شوند و کودک خود را سرزنش می کنند. گروهی دیگر از والدین کاملا بی تفاوت برخورد می کنند و وارد دعوا کودک نمی شوند.

برخی از والدین نیز در مواقعی که کودک بر سر وسایل خود دعوا می کند، خوشحال می شوند چون تصور می کنند این رفتار به این معناست که کودکشان می تواند از پس حق خود دفاع کنند و گلیمش را از آب بکشد. در ادامه نکاتی را آورده ایم که کمک می کند بهترین رفتار را در این مواقع داشته باشید.

اسباب بازی او را به زور از دستش نگیرید.

در این مواقع باید اول از همه به سن کودک توجه کنید.

مثلا نباید انتظار نداشته باشید که کودک دو ساله ی شما معنای بخشش را درک کند.

چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازی

اگر زودتر از زمان مناسب کودک را مجبور به کنار گذاشتن خودخواهی کنید و یا او را مجبور کنید که وسایلش را به کودک دیگری بدهد یا به زور وسایلش را گرفته و به کودک دیگری بدهید، باعث ایجاد احساس عدم امنیت در کودک خود می شوید.

کودکتان همواره ترس و نگرانی دارد که وسایلش را باید به کودک دیگری بدهد، در نتیجه از بازی با دیگر بچه ها خودداری می کند و وقتی بازی می کند، با نزدیک شدن هر کودکی به وسایلش دچار ترس و وحشت شده و او را پس می زند.

بگذارید او با کودکی کمی بزرگتر از خود بازی کند

کودک دو ساله مفهوم رعایت حق دیگران را نمی داند، پس اگر او وسایل بچه های دیگر را می گیرد، زورگو نیست. بهتر است بگذارید کودکتان با بچه های کمی بزرگتر از خود، که می توانند در مقابل این رفتار کودکتان مقاومت کرده و از حق خود دفاع کنند، بازی کند.

هیچ گاه فرزندتان را سرزنش نکنید

اگر کودکی دارید که همواره اسباب بازی بچه های دیگر را می گیرد و مهاجمی رفتار می کند نباید او را سرزنش کنید، زیرا سرزنش کردن او را بیشتر تهاجمی کرده و هم باعث ایجاد حس تنهایی در او می شود.

صمیمیت بین خواهر و برادر

توجه آن ها را به وسیله یا موضوع دیگری جلب کنید

اگر فرزندتان رفتار تهاجمی دارد و با بچه دیگری مدام در حال دعوا و جدل است، بهتر است برای مدتی آن ها را جدا کرده و توجه کودکتان را به وسایل یا موضوعات دیگری جلب کنید.

 اسباب بازی دیگری به آن ها بدهید

زمانی که دو کودک بر سر یک وسیله بازی دعوا می کنند باید حواسشان را پرت کنید، می توانید با یک اسباب بازی دیگر شوق کودک را برای بازی کردن برانگیخته کنید.

از یک اسباب بازی چند تا تهیه کنید

چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازی

برای جلوگیری از دعوا بر سر اسباب بازی ها، بهتر است قبل از اینکه دو کودک بازی خود را شروع کنند، اسباب بازی یک شکل به هر دو بدهید. این گونه احتمال دعوا کردن آن ها بسیار کم خواهد شد.

واکنش مثبت نشان ندهید

زمانی که بچه ها بر سر وسیله بازی دعوا می کنند، نباید هیچ واکنش مثبتی در برابر کودکی که وسیله دیگری را به زور گرفته، نشان دهید. از کودک بخواهید که وسیله را به دوستش پس دهد و از دوستش محترمانه بخواهد که وسیله بازی خود را به او بدهد.

هرگز کودکتان را مجبور به کاری نکنید

اگر کودکتان به هیچ وجه قصد ندارد که اسباب بازی خود را به اشتراک بگذارد و یا به دوستش بدهد، باید به تصمیمش احترام بگذارید و به هیچ وجه او را مجبور به انجام کاری که دوست ندارد، نکنید. کودک را با اجبار و اکراه به تقسیم وسایلش با کودک دیگر وادار نکنید.

به سخاوتمند شدن کودک اصرار نورزید

وقت کودک شما هنوز معنای سخاوت و بخشش را درک نمی کند، نباید با اعمال فشار و سخت گیری بیجا، سعی کنید آن ها سخاوتمند کنید. این رفتار فقط رشد نرمال کودک را به تاخیر می اندازد.

دعوای کودکان

اسباب بازی را از هر دو بگیرید

وقتی کودکان بر سر یک وسیله دعوا می کنند و هیچ یک نیز کوتاه نمی آیند و دعوا تمام نمی شود، به جای این که اسباب بازی را به زور از یکی گرفته و به دیگری بدهید، بهتر است وسیله را از هر دوی آن ها بگیرید و آن ها را سرگرم بازی دیگری کنید.

پیشنهاد مشاور: رفتار با کودکان دیر آموز چگونه است؟