کاریزما چیست؟

مقدمه

اگر در مورد کاریزما تحقیق کنید با کلمه گیرایی رو به رو خواهید شد، افرادی که بدون هیچ تلاشی، توجه دیگران را به خودشان جلب می کنند و زمانی که وارد جمع می شوند، مانند نور می درخشند.

این افراد به خوبی می توانند با اطرافیانشان ارتباط برقرار کنند و به دیگران حس ارزشمند بودن را بدهند، این افراد کاریزماتیک نامیده می شوند.

کاریزما چیست؟

کاریزما یک قدرت درونی و جادویی دارد که باعث می شود به طور ناخودآگاه توجه دیگران را به خود جلب کند و دیگران دوست دارند به حرف های او توجه کنند و پای صحبت هایش بشینند، به طوری کلی کاریزما باعث جذابیت و محبوبیت فرد می شود.

کاریزما چیست

دیگران در فرد کاریزماتیک جذابیت خاصی می بینند و همین مسئله باعث لذت بردن دیگران از کلام آن ها می شود و دیگران به خوبی به سمت آن ها جذب می شود.

تعریف کاریزما از زبان ماریان ویلیامسون ( نویسنده آمریکایی)

کاریزما چیست؟ یک ویژگی و درخشش خاص در انسان می باشد که نمی توان آن را با پول خرید، علاوه بر این کاریزما یک انرژی نامرئی می باشد که تاثیر آن قابل دیدن است و باعث جذب دیگران می شود.

چرا این اتفاق می افتد؟

برخی افراد به خاطر دلایل زیر کاریزماتیک می شوند.

  • زیرا زبان بدن جذابی دارند.
  • تن صدای آن ها تاثیر گذار می باشد.
  • در حرف هایشان از کلماتی استفاده می کنند که قدرتمند است، در حالی که فرد مهربان به نظر می رسد، اما قدرتمندی او به خوبی به چشم می آید.
  • شخصیت این افراد بسیار جذاب ناپذیر می باشد و باعث جذب دیگران به سمت شما می شود و دیگران چیزهای جدیدی در شما می بینند.
  • هم چنین عوامل بیرونی مانند لباس پوشیدن در کاریزماتیک بودن شما بی تاثیر نیست به همین دلیل حرف های شما به خوبی روی دیگران تاثیر می گذارد و شما شخصی هستید که دیگران دوست دارند با شما ارتباط برقرار کنند.
  • دیگران دوست دارند درمورد شما بیشتر بدانند و با شما حرف بزنند، هر چند این حرف زدن کوتاه باشد اما بر روی آن ها تاثیر می گذارد.

ریشه کلمه کاریزما

کلمه کاریزما از کلمه خاریسمای یونانی گرفته شده است که برگرفته از واژه خاریتاس به معنای جذابیت و موهبت می باشد.

در زمان یونان باستان، مردم اعتقاد دارند که کاریزما یک هدیه الهی می باشد و این ویژگی به افرادی تعلق می گیرد که قرار است رهبر باشند.

حرکات دست

آیا کاریزما یک موهبت الهی است؟

باید بگویم خیر.

در یونان باستان یا در گذشته بسیاری از افراد فکر می کردند که کاریزما یک موهبت الهی می باشد، که هر فردی نمی تواند آن را داشته باشد و تنها اشخاصی که رهبری را برعهده دارند کاریزماتیک هستند.

کاریزما چیست

البته توجه داشته باشید که کاریزماتیک بودن همانند رنگ چشم ارثی نمی باشد، هم چنین کاریزما موهبت الهی نیست که تنها عده ی معدودی بتوانند آن را داشته باشند بلکه کاریزما مانند بسیاری از ویژگی های اعتماد به نفس، عزت نفس قابل دریافت می باشد و در صورتی که این ویژگی ها را در خود تقویت کنید می توانید به فردی کاریزماتیک تبدیل شوید.

اصلا کاریزما به کجای کار من میاید؟

همه انسان ها دوست دارند توجه دیگران را به خودشان جلب کنند و مورد توجه قرار گیرند.

حرف هایشان برای دیگران جالب باشد و روی دیگران تاثیر بگذارد و به دیگران حس خوبی را انتقال دهند.

همیشه نظراتشان در هر زمینه ای برای دیگران مهم باشد و در جمع ها مورد توجه دیگران باشد و ستاره جمع قرار گیرد.

خبر خوب این است که:

در صورتی که شما بتوانید به شخصیت کاریزماتیک تبدیل شوید می توانید به موفقیت های بیشماری در زندگی برسید و ارتباطتان را با دیگران بیشتر کرده و آن ها را گسترده تر کنید.

خبر بد این است که :

توجه داشته باشید که ویژگی کاریزما در وجود شما همیشگی نمی باشد و بسته به عوامل مختلف می تواند در شما کمرنگ شود، اما با اندکی تمرین دوباره این ویژگی ها بر می گردد.

البته توجه داشته باشید بسیاری از افراد موفق باور دارند که کاریزما شما را به رهبر تبدیل نمی کند بلکه رهبر بودن است که ویژگی کاریزما را در شما ایجاد می کند و شما را به فردی کاریزماتیک تبدیل می کند.

شما تا چه حد با این حرف ها موافق هستید، اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید افرادی بسیاری را می شناسید که شخصیت کاریزماتیک دارند اما رهبر نیستند و هر کجا وارد می شوند توجه دیگران را به خودش جلب می کنند، در نتیجه توجه داشته باشید که کاریزما ارتباطی به رهبر بودن ندارد.